aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6687

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/3 RD a id.2/25 PZ, obec Stránecká Zhoř, okr.Žďár nad Sázavou

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 08.06.2022 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 13:29:33
Konec 31.08.2022 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 224 459 Kč
Aktuální cena 240 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto.jpg
 
Uživatel 1929326.08.2022 10:12:09 240 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/3 RD a id.2/25 PZ, obec Stránecká Zhoř, okr. Žďár nad Sázavou

Předmětem prodeje spoluvlastnický podíl id.1/3 na pozemku parc.č. St.14/6 jehož součástí je rodinný dům č.p.82. Jedná se o vnitřní řadový, nepodsklepený RD s jedním NP a půdním prostorem pod sedlovou střechou. Dispozičně jde o 2+1. Z domu není přímý vstup na dvůr za domem ( pouze přes pozemek parc.č. 328). Dle informací z RÚIAN je dům napojen na vodu z řadu a elektřinu ( funkčnost nebylo možné ověřit). Kanalizace je svedena do jímky. Současný stavebně technický stav je zhoršený, nutná kompletní rekonstrukce. Dále je předmětem prodeje spoluvlastnický podíl id. 2/25 na pozemku parc.č. 328. Pozemek slouží jako přístupová plocha z veřejné komunikace, je využíván majiteli sousedních pozemků (dvorů). Vjezd na pozemek z veřejné komunikace vede  přes zastřešený průjezd. 

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Znalecký posudek.pdf a  Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Adresa: Stránecká Zhoř 82, okr. Žďár nad Sázavou

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]