aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A7082

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/3 RD a id.2/25 PZ, obec Stránecká Zhoř, okr.Žďár nad Sázavou

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 26.09.2023 10:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 13:27:29
Konec 14.12.2023 12:00:00
Zbývá 12 dni 22 hodin
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 94 800 Kč
Aktuální cena 94 800 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/3 RD a id.2/25 PZ, obec Stránecká Zhoř, okr. Žďár nad Sázavou

Předmětem prodeje spoluvlastnický podíl id.1/3 na pozemku parc.č. St.14/6 jehož součástí je rodinný dům č.p.82. Jedná se o vnitřní řadový, nepodsklepený RD s jedním NP a půdním prostorem pod sedlovou střechou. Dispozičně jde o 2+1. Z domu není přímý vstup na dvůr za domem ( pouze přes pozemek parc.č. 328). Dle informací z RÚIAN je dům napojen na vodu z řadu a elektřinu ( funkčnost nebylo možné ověřit). Kanalizace je svedena do jímky. Současný stavebně technický stav je zhoršený, nutná kompletní rekonstrukce. Dále je předmětem prodeje spoluvlastnický podíl id. 2/25 na pozemku parc.č. 328. Pozemek slouží jako přístupová plocha z veřejné komunikace, je využíván majiteli sousedních pozemků (dvorů). Vjezd na pozemek z veřejné komunikace vede  přes zastřešený průjezd. 

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Znalecký posudek.pdf a  Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Adresa: Stránecká Zhoř 82, okr. Žďár nad Sázavou

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním soudem a insolvenčním správcem.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]