aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6101

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/4 RD a pozemků, k.ú. Tršice, okr. Olomouc

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 04.05.2021 11:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 21:31:09
Konec 16.06.2021 15:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 180 000 Kč
Aktuální cena 189 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_20200510_173009.jpg
 
Uživatel 1638016.06.2021 15:07:59 189 000
Uživatel 1773716.06.2021 15:03:23 185 000
Uživatel 1638016.06.2021 15:02:58 184 000
Uživatel 1773716.06.2021 14:58:50 181 000
Uživatel 1638016.06.2021 11:52:28 180 000
Popis:

Prodej id.podílu 1/4 rodinného domu a přilehlých pozemků o CP 4 854 m2, k.ú. Tršice,  okr. Olomouc

Prodej id. podílu 1/4 rodinného domu a  pozemků o celkové výměře 4 854 m2, situované v katastrálním území Tršice, obec Tršice. Dle údajů z KN jde o zastavenou plochu, zahradu, ormou půdu a trvalé travní porosty. Dům není obýván.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
 

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.


Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]