aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6508

Prodej spoluvlastnického podílu id. 2/3 na RD 4+1 s pozemky, o celkové výměře 464m2, v obci Hrobice, okres Zlín

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 12.01.2022 13:14:00
Aktuální čas 28.06.2022 19:37:40
Konec 16.02.2022 11:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 759 600 Kč
Aktuální cena 759 600 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto18.jpg
 
Uživatel 1485216.02.2022 08:20:04 759 600
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu id. 2/3 na RD s pozemky o celkové výměře 464m2, v obci Hrobice, okres Zlín

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a

půdou v sedlové střeše. Dům je situovaný delší stěnou na uliční hranici. Je přístupný vrátky přes

předzahrádku do verandy a odtud do kuchyně. Pokoje jsou průchozí. Koupelna a WC jsou

samostatné. Vytápění je ústřední plynovým kotlem. Přístup do sklepa je z komory betonovými

schody zakrytými poklopem. Je zde kopaná studna, nyní s užitkovou vodou. Okna obytných

místností jsou orientovaná na jih do ulice. Další přístup je z nádvoří do předsíně. Přístup na půdu je

otvorem v půdní nadezdívce na nádvoří. Dům obsahuje jednu bytovou jednotu 4+1.


Podrobný popis nemovitostí v Příloze č.1 - Znalecký posudek.pdf


Adresa: Hrobice č.p 42, Hrobice okres Zlín

GPS: N 49°16.73993', E 17°47.35825'

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Podléhá schválení zajištěným věřitelem a insolvenčním správcem.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]