aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4083

Prodej spoluvlastnického podílu na obytném domě s pozemky 2.409 m2, 2+1, Rožmitál pod Třemšínem, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 23.01.2019 17:01:00
Aktuální čas 01.10.2020 00:46:58
Konec 12.03.2019 12:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 35 000 Kč
Aktuální cena 69 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 6 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Rožmitál uvodni.jpg
 
Uživatel 1154912.03.2019 12:12:0469 000
Uživatel 1053012.03.2019 12:11:4268 000
Uživatel 1154912.03.2019 12:10:3867 000
Uživatel 1053012.03.2019 12:10:0866 000
Uživatel 1154912.03.2019 12:09:0365 000
Uživatel 1053012.03.2019 12:08:3264 000
Uživatel 1154912.03.2019 12:07:5662 000
Uživatel 1053012.03.2019 12:07:3361 000
Uživatel 1154912.03.2019 12:05:1360 000
Uživatel 1053012.03.2019 12:04:5758 000
Uživatel 1154912.03.2019 12:03:1757 000
Uživatel 1053012.03.2019 12:03:0656 000
Uživatel 1154912.03.2019 11:59:3955 000
Uživatel 1053012.03.2019 11:59:3646 000
Uživatel 1154912.03.2019 11:58:5445 000
Uživatel 1053012.03.2019 11:58:3540 000
Uživatel 1154912.03.2019 11:56:3737 500
Uživatel 1136101.02.2019 20:18:0636 000
Uživatel 1053028.01.2019 17:30:4335 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu na obytném domě s pozemky 2.409 m2, Rožmitál pod Třemšínem, Středočeský kraj.

Upozornění: Prodávaný spoluvlastnický podíl je na základě dohody spoluvlastníků spojen s užíváním cca 1/4 bytové jednotky o vel. 2+1 s příslušenstvím

Prodej spoluvlastnického podílu o vel. id. 67/1000 na budově č.p. 547 na ulici Zalánské v Rožmitálu pod Třemšínem, v dojezdové vzdálenosti cca 1 hod. od hlavního města Prahy. Bytový dům disponuje celkem čtyřmi bytovými jednotkami, prodávaný spoluvlastnický podíl je na základě dohody spoluvlastníků spojen s užíváním cca 1/4 bytové jednotky o vel. 2+1 s příslušenstvím. Dům se nachází ve stavu před rekonstrukcí, v současnosti obyvatelný. Vytápění lokálními kamny na pevná paliva. Součástí prodeje je spoluvlastnický podíl o vel. id. 1/16 na pozemcích o celkové ploše 2.409 m2, na jednoduché nepodsklepené přízemní stavbě – dřevník, a dále na jednoduchém přístřešku. Na nemovitosti vázne věcné břemeno uložení vodovodního řadu.

Adresa: Zalánská 547, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

GPS: 49°36'57.60"N, 13°52'38.28"E

Dispozice: sklep, lodžie, chodba, WC, koupelna, kuchyň, 2x pokoj

Sítě: vodovod, veř. kanalizace, el. en. 230/400 V

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPH 60 INS 15444/2015

Podrobné vymezení předmětu prodeje ke stažení dole v přiložených souborech.  

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Prodávající prohlašuje, že podle § 3059 občanského zákoníku nepřísluší předkupní právo vlastníkovi budovy bez č.p./č.e., zp.využití garáž, postavené na zpeněžovaném pozemku parc.č. St. 1633/2 o výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 2163.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.


V případě, kdy nebude spoluvlastníkem využita nabídka předkupního práva dle výše uvedeného, musí být kupní smlouva vítězem aukce podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Dobrý den je teda možný být obývat dekuji02.03.2019 01:13:3411504
Dobrý den, prodávaný spoluvlastnický podíl je na základě dohody spoluvlastníků spojen s užíváním cca 1/4 bytové jednotky o vel. 2+1 s příslušenstvím, bude tedy záležet na dohodě s ostatními spoluvlastníky. S pozdravem, Kozlanská04.03.2019 10:42:05
40000kc12.03.2019 02:53:4011549
Dobrý den, příhozy je potřeba činit do příslušného pole. Pole se Vám zobrazí po splnění všech podmínek účasti v aukci, tzn. registrace v systému www.verejnedrazby.cz, odsouhlasení obchodních podmínek a úhrada kauce. Jakmile kauci zaevidujeme u nás na účtu, umožníme Vám přístup do aukce a uvědomíme Vás prostřednictvím emailu. S pozdravem a přáním pěkného dne, Jana Kozlanská12.03.2019 10:58:50
Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]