aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6443

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku, výměra 570 m², k.ú. Úvaly u Prahy, z majet. podstaty Tomáš Bárta

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 09.11.2021 12:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 20:52:53
Konec 10.12.2021 15:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 330 000 Kč
Aktuální cena 2 130 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
katastr01.jpg
 
Uživatel 1834910.12.2021 15:14:152 130 000
Uživatel 1432810.12.2021 15:09:102 120 000
Uživatel 1834910.12.2021 15:04:482 110 000
Uživatel 1432810.12.2021 15:04:152 100 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:59:252 090 000
Uživatel 1432810.12.2021 14:59:042 080 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:54:362 070 000
Uživatel 1432810.12.2021 14:54:092 060 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:49:242 050 000
Uživatel 1432810.12.2021 14:49:062 040 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:44:282 030 000
Uživatel 1432810.12.2021 14:44:022 020 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:39:522 010 000
Uživatel 1432810.12.2021 14:39:312 000 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:34:381 990 000
Uživatel 1432810.12.2021 14:34:101 980 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:29:401 970 000
Uživatel 1432810.12.2021 14:29:071 960 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:24:181 950 000
Uživatel 1432810.12.2021 14:24:061 940 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:19:241 930 000
Uživatel 1432810.12.2021 14:19:071 920 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:15:381 910 000
Uživatel 1286610.12.2021 14:14:571 900 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:14:401 890 000
Uživatel 1286610.12.2021 14:14:071 880 000
Uživatel 1432810.12.2021 14:13:251 870 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:13:141 860 000
Uživatel 1286610.12.2021 14:12:451 850 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:11:451 840 000
Uživatel 1286610.12.2021 14:11:031 830 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:09:111 820 000
Uživatel 1286610.12.2021 14:08:491 810 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:07:381 800 000
Uživatel 1286610.12.2021 14:07:151 790 000
Uživatel 1840010.12.2021 14:07:021 780 000
Uživatel 1286610.12.2021 14:06:161 770 000
Uživatel 1119310.12.2021 14:05:591 760 000
Uživatel 1286610.12.2021 14:05:101 720 000
Uživatel 1119310.12.2021 14:04:181 710 000
Uživatel 1286610.12.2021 14:03:151 680 000
Uživatel 1119310.12.2021 14:01:441 650 000
Uživatel 1834910.12.2021 14:01:251 570 000
Uživatel 1432810.12.2021 13:59:541 560 000
Uživatel 1119310.12.2021 13:59:101 550 000
Uživatel 1834910.12.2021 13:59:011 460 000
Uživatel 1286610.12.2021 13:57:051 450 000
Uživatel 1834910.12.2021 13:56:171 420 000
Uživatel 1286610.12.2021 13:55:461 410 000
Uživatel 1840010.12.2021 13:55:151 400 000
Uživatel 1432810.12.2021 13:53:111 390 000
Uživatel 1834910.12.2021 13:52:401 380 000
Uživatel 1840010.12.2021 13:47:361 370 000
Uživatel 1834910.12.2021 13:44:411 360 000
Uživatel 1840010.12.2021 13:15:131 350 000
Uživatel 1850609.12.2021 13:04:551 340 000
Uživatel 1834907.12.2021 14:24:251 330 000
Popis:
Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku, výměra 570 m², k.ú. Úvaly u Prahy

Pozemek se nachází v severní části města a je převážně rovinatý. Vzdálenost centra je 2,3 km, zastávka autobusu a částečná vybavenost je v blízkosti pozemku, ostatní převážně v centru.

Přístup k pozemku je ze zpevněné komunikace ve vlastnictví města. V místě jsou dostupné všechny inženýrské sítě, přímo na pozemku však nebyly přípojky shledány, ale předpokládá se vzhledem k okolní zástavbě plná možnost napojení.

Pozemek je oplocen, avšak zarostlý náletovými travinami.

Dle územního plánu se jedná o pozemek spadající do všeobecně smíšeného území - zástavba v místě se sestává pouze z rodinných domů

Adresa: ulice Kupkova, obec Úvaly, Praha-východ, Středočeský kraj

GPS: 50.0839731N, 14.7182439E

Osobní prohlídka pro zájemce je možná formou obhlídky přímo na místě

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčních řízeních: MSPH 79 INS 22650 / 2019

UPOZORNĚNÍ:

Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (pokud jim soudem nebyla udělena výjimka).

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]