aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4414

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na RD a pozemku, Zalužany, okr. Příbram

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 18.06.2019 11:00:00
Aktuální čas 11.07.2020 23:11:32
Konec 05.08.2019 12:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 110 000 Kč
Aktuální cena 245 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
A.jpg
 
Uživatel 1239805.08.2019 12:09:40 245 000
Uživatel 1241005.08.2019 12:05:48 240 000
Uživatel 1239805.08.2019 12:04:59 235 000
Uživatel 1233605.08.2019 12:04:31 230 000
Uživatel 1239805.08.2019 11:59:54 210 000
Uživatel 1241005.08.2019 11:59:51 170 000
Uživatel 1239805.08.2019 11:59:11 165 000
Uživatel 1241005.08.2019 11:59:08 145 000
Uživatel 1239805.08.2019 11:58:46 140 000
Uživatel 1241005.08.2019 11:58:17 135 000
Uživatel 1239805.08.2019 11:57:06 130 000
Uživatel 1233631.07.2019 13:24:05 125 000
Uživatel 1239831.07.2019 11:49:47 120 000
Uživatel 1233617.07.2019 18:00:41 115 000
Popis:

Prodej, Id. podíl ½ na RD a pozemku, Zalužany, okr. Příbram – sleva 65%!


Starší, jednopodlažní rodinný dům s pozemkem cca 723 m2 s hospodářskými stavbami situovaný v severním okraji menší obce Zalužany s cca 340 obyvateli. Dům je v horším technickém stavu. Okna dřevěná zdvojená, podlahy převážně keramická dlažba, v některých místnostech PVC. Nezastavěná část pozemku využívaná jako převážně zatravněná zahrada. Pozemek je ze všech stran uzavřen.

Cena dle znaleckého posudku: 310.000 Kč.

Adresa: Zalužany 71, 262 84  Zalužany, okres Příbram, Středočeský kraj.

IS: el. en., voda ze studny čerpadlem, kanalizace svedena do řadu, ohřev TUV el. bojlerem.

Prohlídky jsou možné po telefonické domluvě.

Prodej v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Václav Dušek.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]