aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4582

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na věci nemovité – rekreační chata, obec Klíny, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 19.08.2019 17:14:00
Aktuální čas 11.08.2020 12:49:16
Konec 08.10.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 3 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 169 000 Kč
Aktuální cena 169 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_2786 (1).jpg
 
Uživatel 1271101.10.2019 13:31:58 169 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu na samostatně stojící chatě. Typově se jedná o rekreační chatu F1 – nepodsklepená s jedním nadzemním podlažím, se sedlovou střechou, dřevěné oboustranně obíjené konstrukce.

 

Parcelní čísla: St. 55, 177/9

Katastrální území: Klíny I

 

Adresa: Klíny ev. č. 233, 436 01 Klíny

GPS: 50.6229108N, 13.5642231E

 

Bližší specifikace nemovitosti naleznete ve Znaleckém posudku níže mezi přiloženými soubory.

 

Cena spoluvlastnického podílu dle znaleckého posudku ze dne 21.12.2018 činila 149.210,- Kč.

 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSUL 43 INS 12397 / 2016

 

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

 

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

 

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

 

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

 

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

 

UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

 

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

 

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]