aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5438

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/5 na RD a pozemku, celková výměra 838 m², Lípa nad Orlicí,Královéhradecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 09.07.2020 14:00:00
Aktuální čas 09.08.2020 04:48:44
Konec 10.09.2020 14:00:00
Zbývá 32 dni 9 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 145 730 Kč
Aktuální cena 145 730 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto02.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/5 na RD a pozemku, celková výměra 838 m2, Královéhradecký kraj

Jedná se o stavbu samostatného objektu bydlení obdélníkového tvaru. Objekt je částečně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Dispozičně je objekt řešen jako jedna bytová jendotka. Hlavní vstup do objektu je situován ve střední části z jihovýchodní strany. Na vstup navazuje centrální chodba, ze které je vstup do kuchyně a dvou pokojů. Vstup do podkroví je po levotočivém schodišti vlevo z centrální chodby. Z chodby v podkroví je vlevo vstup do pokoje. Vpravo do vstupu je umístěn prostor koupelny s WC.

Odvod odpadních vod je zajištěn do septiku, vytápění je řešeno lokálními kamny na tuhá paliva. Ohřev TUV - brutar.

Dispozicie:

1.PP - sklep
1.NP - chodba, kuchyň, 2x pokoj, koupelna s WC
podkroví - chodba, pokoj

Adresa: Lípa nad Orlicí č.p. 89, Královéhradecký kraj

GPS: 50.1435028N, 16.0961633E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPA 44 INS 24010 / 2014

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]