aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5863

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na souboru pozemků 29.550 m², k.ú. Červená, Letohrad, Pardubický kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 12.03.2021 12:00:00
Aktuální čas 18.04.2021 01:15:44
Konec 14.04.2021 14:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 63 671 Kč
Aktuální cena 233 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
LV 974_katastrální mapa.jpg
 
Uživatel 1698114.04.2021 14:14:22 233 000
Uživatel 1689014.04.2021 14:09:59 232 000
Uživatel 1698114.04.2021 14:04:16 231 000
Uživatel 1712414.04.2021 13:59:25 230 000
Uživatel 1689014.04.2021 13:59:04 223 600
Uživatel 1712414.04.2021 13:57:07 222 555
Uživatel 1698114.04.2021 13:54:05 221 000
Uživatel 1712414.04.2021 13:51:39 220 000
Uživatel 1624014.04.2021 13:48:21 210 000
Uživatel 1712414.04.2021 13:46:19 200 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:43:27 191 000
Uživatel 1712414.04.2021 13:39:53 190 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:38:38 181 000
Uživatel 1712414.04.2021 13:34:00 180 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:33:28 171 000
Uživatel 1624014.04.2021 13:32:01 170 000
Uživatel 1708714.04.2021 13:31:02 161 666
Uživatel 1712414.04.2021 13:29:49 160 000
Uživatel 1624014.04.2021 13:28:37 150 000
Uživatel 1712414.04.2021 13:27:52 140 000
Uživatel 1708714.04.2021 13:27:09 131 666
Uživatel 1712414.04.2021 13:25:38 130 000
Uživatel 1708714.04.2021 13:24:59 121 234
Uživatel 1624014.04.2021 13:23:38 120 000
Uživatel 1712414.04.2021 13:20:24 110 000
Uživatel 1708714.04.2021 13:18:58 102 102
Uživatel 1712414.04.2021 13:11:06 100 000
Uživatel 1624014.04.2021 12:53:5090 000
Uživatel 1689014.04.2021 12:48:3488 700
Uživatel 1708714.04.2021 12:46:5587 666
Uživatel 1712414.04.2021 12:28:4486 000
Uživatel 1698113.04.2021 21:28:4876 000
Uživatel 1624013.04.2021 03:02:2975 000
Uživatel 1689012.04.2021 21:01:2569 666
Uživatel 1708709.04.2021 13:35:1066 666
Uživatel 1624008.04.2021 10:17:2463 671
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na souboru pozemků 29.550 m2, k.ú. Červená, Letohrad, Pardubický kraj

Jedná se o prodej podílu o velikosti id. ½ na věcech nemovitých:

-         pozemek parc. č. 159 o výměře 4219 m2, lesní pozemek

-         pozemek parc. č. 160 o výměře 777 m2, trvalý travní porost

-         pozemek parc. č. 161 o výměře 6298 m2, lesní pozemek

-         pozemek parc. č. 164 o výměře 3157 m2, lesní pozemek

-         pozemek parc. č. 165 o výměře 1266 m2, trvalý travní porost

-         pozemek parc. č. 175 o výměře 13833 m2, lesní pozemek

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 974 pro katastrální území Červená, obec Letohrad, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj KP Ústí nad Orlicí (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

Pozemkové parcely se nachází severozápadně od části obce Letohrad – Červená. Pozemkové parcely č. 159, č. 160 a č. 161 tvoří břeh vodní plochy.

GPS:   50°01'23.36"N, 16°28'25.70"E

            50°01'39.92"N, 16°28'04.55"E

Prohlídky: Pozemky jsou volně přístupné

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá odsouhlasení insolvenčním správcem.

Prodej v rámci insolvenčního řízení KSPA 44 INS 36806 / 2013

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH a včetně právního servisu. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]