aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5862

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na souboru pozemků 30.506 m², k.ú. Dlouhá Třebová, Pardubický kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 12.03.2021 12:00:00
Aktuální čas 18.04.2021 00:53:23
Konec 14.04.2021 14:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 70 041 Kč
Aktuální cena 236 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
LV 636_katastrální mapa.jpg
 
Uživatel 1698114.04.2021 14:02:49 236 000
Uživatel 1702714.04.2021 14:01:50 235 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:58:11 231 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:53:16 230 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:52:26 226 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:51:59 225 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:48:51 221 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:43:26 220 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:38:18 201 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:37:45 200 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:36:55 186 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:33:53 185 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:31:35 183 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:30:12 182 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:28:36 181 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:25:50 180 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:24:47 177 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:19:56 175 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:19:53 167 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:14:25 165 000
Uživatel 1624014.04.2021 13:14:19 162 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:12:10 161 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:11:26 160 000
Uživatel 1698114.04.2021 13:08:56 155 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:04:43 150 000
Uživatel 1624014.04.2021 13:03:32 130 000
Uživatel 1702714.04.2021 13:01:45 125 000
Uživatel 1624014.04.2021 13:00:21 120 000
Uživatel 1702714.04.2021 12:59:24 110 000
Uživatel 1624014.04.2021 12:59:16 105 000
Uživatel 1702714.04.2021 12:56:36 100 000
Uživatel 1624014.04.2021 12:51:0390 000
Uživatel 1710614.04.2021 12:07:1086 000
Uživatel 1702714.04.2021 11:36:0785 000
Uživatel 1710614.04.2021 10:47:4581 000
Uživatel 1702714.04.2021 09:21:2380 000
Uživatel 1710614.04.2021 06:34:5878 000
Uživatel 1698113.04.2021 21:27:1377 000
Uživatel 1710613.04.2021 08:08:1576 000
Uživatel 1624013.04.2021 03:00:5975 000
Uživatel 1708709.04.2021 13:32:4072 456
Uživatel 1702708.04.2021 08:50:3171 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na souboru pozemků 30.506 m2, obec Dlouhá Třebová, Pardubický kraj

věci nemovité:

-         pozemek parc. č. 1182/6 o výměře 30223 m2, lesní pozemek,

-         pozemek parc. č. 1237/3 o výměře 18 m2, trvalý travní porost,

-         pozemek parc. č. 1244/1 o výměře 3 m2, trvalý travní porost,

-         pozemek parc. č. 1244/4 o výměře 1 m2, trvalý travní porost,

-         pozemek parc. č. 1245/1 o výměře 183 m2, ostatní plocha, zp. využití neplodná půda,

-         pozemek parc. č. 1638/5 o výměře 78 m2, ostatní plocha, zp. využití ostatní komunikace,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 636 pro katastrální území Dlouhá Třebová, obec Dlouhá Třebová, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj KP Ústí nad Orlicí (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

GPS: 49°56'23.67"N, 16°24'28.98"E

Prohlídky: Pozemek je volně přístupný

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá odsouhlasení insolvenčním správcem.

Prodej v rámci insolvenčního řízení KSPA 44 INS 36806 / 2013

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH a včetně právního servisu. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, pakliže taková povinnost vznikne.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.


Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]