aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5723

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 na RD a na pozemcích o celkové výměře 917m2, obec Chvaletice, Pardubický kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 16.12.2020 10:00:00
Aktuální čas 02.12.2021 05:30:27
Konec 25.03.2021 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 933 000 Kč
Aktuální cena 933 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Uživatel 1691225.03.2021 13:40:32 933 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. ½  na nemovitostech zapsaných na LV č. 155, pro k.ú. Chvaletice, obec Chvaletice, KP Pardubice. Dvougenerační rodinný dům s dispozicí 3+1 a 1+kk.

Předmět prodeje tvoří:
Spoluvlastnický podíl ve výši id ½ k nemovitostem:
- pozemek parc. č. St. 481 o výměře 200m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 143, objekt k bydlení, část obce Hornická Čtvrť,
- pozemek parc. č. 588/7 o výměře 717m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 155 pro katastrální území Chvaletice, obec Chvaletice, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Pardubice.


Popis předmětu prodeje:
Jedná se o dvougenerační dům s dispozicí 3+1 a 1+kk. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 227m2. Samostatný rodinný dům,částečně podsklepený, s jednim nadzemním podlažím a podkrovím. Dům byl postaven v roce 1981. 

IS: el. 230/400V, veřejný vodovod, kanalizace, plyn. Vytápění plynový kotel.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Celkový stavebně-technický stav dle znaleckého posudku je dobrý.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.


Termín a místo prohlídky nemovitosti:

I. termín: 11.2.2021 v 11:00hod.   
II. termín: 16.3.2021 v 11:00hod.
 
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: Hornická Čtvrť 143, 533 12 Chvaletice.
GPS souřadnice:  50.0203350N, 15.4330589E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka David Panáček v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]