aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6721

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/4 na RD a na pozemcích o celkové výměře 653m2, Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.08.2022 10:00:00
Aktuální čas 19.08.2022 13:53:26
Konec 30.09.2022 12:00:00
Zbývá 41 dni 22 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 800 000 Kč
Vyvolávací cena 600 000 Kč
Aktuální cena 600 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_0528.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4  na nemovitostech zapsaných na LV č. 121, pro k.ú. Dolní Bousov, obec Dolní Bousov, KP Mladá Boleslav.

Předmět prodeje tvoří:
spoluvlastnický podíl o velikosti id ¼ k nemovitostem:
- pozemek parc.č. St. 584 o výměře 109 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 464, zp.využití bydlení, v části obce Dolní Bousov,
- pozemek parc.č. St. 799 o výměře 64 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zp.využití garáž,
- pozemek parc.č. 1272/9 o výměře 480 m2, trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 121 pro katastrální území Dolní Bousov, obec Dolní Bousov, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Mladá Boleslav.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Popis nemovitostí:
Částečně podsklepený samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru čtverce. Dům se nachází v souvisle zastavěné části obce, ve vzdálenosti 300 m od centra obce, do Mladé Boleslavi je vzdálenost 18,5 km, do Jičína je vzdálenost 19 km. Postaven byl v r. 1966, vše je v původním stavu, kromě kotle na vytápění. Přístup k objektu je možný z přilehlé komunikace ul. Požárníků přes vjezdovou bránu a branku, oplocení pozemků je provedeno. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el. energii, veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci.

Dispozice:
1.PP: schodiště, sklep cca 25 m2
1.NP: veranda, předsíň, chodba, kuchyň, 2 pokoje, koupelna, WC, komora se vstupem do sklepa
2.NP - podkroví: schodiště, chodba, 2 pokoje, 2 komory, půda

Užitná plocha RD č.p. 464: 159m2
Užitná plocha garáže: 44m2

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Martin Karásek v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]