aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A7116

Prodej spoluvlastnický podíl id 1/3 - Byt 3+1, podlahová plocha 62m2, balkon, sklep, Vlašim, ul. Komenského

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.11.2023 10:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 15:10:34
Konec 15.12.2023 12:00:00
Zbývá 13 dni 20 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 800 000 Kč
Vyvolávací cena 495 000 Kč
Aktuální cena 495 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k bytové jednotce č. 1411/6 - bytu 3+1 s balkonem a sklepem o velikosti 62m2, ve 2.NP zatepleného panelového domu ve Vlašimi, ul. Komenského č.p. 1411.  

Jedná se byt 3+1 umístěný ve 2.NP. Okna plastová, koupelna se sprchovým koutem, wc samostatné.

Výměry místností:
- pokoj: 16,7m2, - pokoj 12,2m2, - pokoj 11,3m2, - kuchyně 9,3m2, - koupelna 2,5m2, - wc 0,9m2, - předsíň 7,9m2, - sklepní kóje 1,2m2, - balkon 2,3m2.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 23.11.2023 v 11:00 hod.
II. termín - 7.12.2023 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Komenského 1411, 258 01 Vlašim.  GPS souřadnice: 49.7038183N, 14.8964447E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje:
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 k nemovitostem:
jednotka č. 1411/6, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3173 pro katastrální území Vlašim, obec Vlašim, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov, situovaná v budově č.p. 1411, byt. dům, část obce Vlašim, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2631 pro katastrální území Vlašim, obec Vlašim, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov. Budova je situována na pozemku parc.č. St. 1866 o výměře 280 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na listu vlastnictví č. 2631 pro katastrální území Vlašim, obec Vlašim, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 620/25949 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 620/25949 na pozemku výše uvedeném, náležejícího k předmětné jednotce.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Předmětem prodeje nejsou movité věci.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
 
Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, hradí kupující

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem a insolvenčním správcem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]