aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3827

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích, zp. využití silnice, obec Hvězdlice, Jihomoravský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 23.10.2018 11:32:00
Aktuální čas 30.05.2020 20:03:28
Konec 08.01.2019 16:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 7 000 Kč
Aktuální cena 7 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 7 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
3222_27.jpg
 
Uživatel 572508.01.2019 15:05:437 000
Popis:

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích, zp. využití silnice, obec Hvězdlice, Jihomoravský kraj

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na věcech nemovitých:

- pozemek parc. č. 3222/27, o výměře 222 m2, ostatní plocha, zp. využití silnice,

- pozemku parc. č. 3222/255, o výměře 12 m2, ostatní plocha, zp. využití silnice,

- pozemku parc. č. 3222/283, o výměře 16 m2, ostatní plocha, zp. využití silnice,

a dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 na věcech nemovitých:

- pozemku parc. č. 3222/159, o výměře 75 m2, ostatní plocha, zp. využití silnice,

- pozemku parc. č. 3222/167, o výměře 50 m2, ostatní plocha, zp. využití silnice,

- pozemku parc. č. 3222/192, o výměře 161 m2, ostatní plocha, zp. využití silnice,

Pozemky se nacházejí v části obce Nové Hvězdlice.

GPS: 49°11'47.23"N, 17°05'27.43"E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 37 INS 23946/2016-A-12

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]