aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6261

Prodej stavebních pozemků o CP 2494 m2 v centru města Hořovice a pozemku 2970 m2 v SZ části Hořovic

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 04.08.2021 12:00:00
Aktuální čas 17.09.2021 19:25:21
Konec 04.10.2021 13:00:00
Zbývá 16 dni 17 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 11 175 000 Kč
Aktuální cena 11 175 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
foto 1a.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej stavebních pozemků o CP 2494 m2 v centru města Hořovice a pozemku 2970 m2 v SZ části Hořovic

1.         Prodej pozemků o celkové výměře 2 494 m2, situovaných v centru Hořovic při ulici Pražská. Dle údajů z KN se jedná o stavební pozemky se způsobem využití zbořeniště a pozemky ostatní plocha a zahrada. Pozemky tvoří jeden celek v současné době jsou využity jako parkoviště.

Pozemky jsou územním plánem města začleněny do zastavěné plochy obce a určením SC-S pro plochy smíšené obytné zástavby v centrech měst. Náhledy z ÚP níže v přílohách aukce nebo na https://www.mesto-horovice.eu/mesto/uzemni-planovani/up-horovice/. 

Prodávající upozorňuje , že na předmětu prodeje – pozemcích – je uzavřena Nájemní smlouva na pronájem parkoviště se společností MERKUR =K= s.r.o. a dále Podnájemní smlouva s Městem Hořovice. Přesný popis najdete níže ve Znaleckém posudku. Nájemci byla zaslána insolvenčním správcem výpověď.

K pozemku parc.č. 660 se váže věcné břemeno pro ČEZ Distribuce a.s. ( viz. LV).

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  49.8360611N, 13.9049692E.

2.         Prodej pozemku o celkové výměře 2 970 m2, situovaný v severozápadní části města a je ohraničený komunikací Nová a železniční tratí. Dle údajů z KN se jedná o ostatní plochu.

Pozemek je územním plánem města začleněn do zastavěného území obce a určením OV-S pro plochy občanského vybavení. Náhledy z ÚP níže v přílohách aukce nebo na https://www.mesto-horovice.eu/mesto/uzemni-planovani/up-horovice/.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Poloha: GPS:  49.839613, 13.894147

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním soudem a insolvenčním správcem.


Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce. 

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]