aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5316

Prodej stavebního pozemku o výměře 1025 m2, obec Martinice, okr. Kroměříž

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 13.05.2020 14:00:00
Aktuální čas 10.07.2020 09:34:23
Konec 14.07.2020 15:00:00
Zbývá 4 dny 5 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 530 000 Kč
Aktuální cena 800 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
LV 605 mapa.jpg
 
Uživatel 1476207.07.2020 21:06:14 800 000
Uživatel 1475307.07.2020 11:43:05 750 000
Uživatel 1476207.07.2020 10:05:04 700 000
Uživatel 1475306.07.2020 11:42:10 600 000
Uživatel 1498605.07.2020 08:58:57 540 000
Uživatel 1488905.07.2020 08:55:30 535 000
Uživatel 409227.05.2020 12:48:20 530 000
Popis:

Prodej stavebního pozemku o celkové výměře 1025 m2, k.ú. Martinice u Holešova, okr. Kroměříž

Prodej pozemku o celkové výměře 1025 m2, situované v katastrálním území Martice u Holešova, obec Martinice. Dle údajů z KN jde o ornou půdu.

Pozemek je územním plánem obce začleněn do zastavitelné plochy obce a určením pro plochu individuálního bydlení. Náhledy z ÚP níže v přílohách aukce.

http://www.martinice.cz/index.php/obecni-urad/uzemni-plan-2

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  49°18'39.23"N, 17°36'34.54"E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceticeti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Na předmětu prodeje vázne věcné břemeno pro E.ON Distribuce a.s. ( viz. LV).

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. Smluvními předkupními právy není insolvenční správce při zpeněžení majetkové podstaty vázán.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]