aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4647

Prodej stavebního pozemku o výměře 1527m2, ulice Zelené údolí, Liberec, z majetku dlužníka Interma, blok C4

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 06.09.2019 13:46:00
Aktuální čas 12.07.2020 06:38:19
Konec 09.10.2019 15:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 112 000 Kč
Aktuální cena 2 350 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_3623.JPG
 
Uživatel 1270509.10.2019 15:20:322 350 000
Uživatel 1286109.10.2019 15:19:572 310 000
Uživatel 1270509.10.2019 15:17:072 305 000
Uživatel 1286109.10.2019 15:14:572 282 778
Uživatel 1270509.10.2019 15:10:222 277 777
Uživatel 1286109.10.2019 15:09:582 260 666
Uživatel 1270509.10.2019 15:06:432 255 555
Uživatel 1286109.10.2019 15:04:522 229 000
Uživatel 1270509.10.2019 15:02:282 222 222
Uživatel 1286109.10.2019 14:59:572 205 000
Uživatel 1270509.10.2019 14:56:482 200 000
Uživatel 1286109.10.2019 14:54:522 190 000
Uživatel 1270509.10.2019 14:51:072 185 000
Uživatel 1286109.10.2019 14:49:522 175 000
Uživatel 1270509.10.2019 14:44:462 170 000
Uživatel 1286109.10.2019 14:43:092 160 000
Uživatel 1270509.10.2019 14:42:252 155 000
Uživatel 1286109.10.2019 14:39:362 145 000
Uživatel 1270509.10.2019 14:34:562 140 000
Uživatel 1286109.10.2019 14:34:162 135 000
Uživatel 1270509.10.2019 14:28:272 130 000
Uživatel 1286109.10.2019 14:21:582 122 000
Uživatel 1289909.10.2019 14:19:122 117 000
Uživatel 1270509.10.2019 06:21:112 112 000
Popis:
Prodej stavebního pozemku o výměře 1527m2, ulice Zelené údolí, Liberec, z majetku dlužníka Interma, blok C4

C4 - Pozemek parc.č. 2215/6 o výměře 1527 m2 ostatní plocha (odděleno z původní parcely 2215/1 o výměře 10486 m2 na základě GP č. 2365-543/2015 ze dne 3.11.2015) - LV č. 1012 pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj KP Liberec

V územní plánu pozemky vedeny jako plochy čistého bydlení
IS na hranici pozemků – kanalizace, plynovod, elektřina
Na pozemcích náletové dřeviny a porosty

Cena vč. DPH - lze uplatnit odpočet.

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve znaleckém posudku.
Prohlídky po domluvě


Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Prodej podléhá schválení zajištěného věřitele
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]