aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6153

Prodej stroje pro účely balení potravin - Plnící linka dóz a lahví, včetně X-ray - odpočet DPH

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 28.05.2021 10:00:00
Aktuální čas 02.07.2022 07:04:48
Konec 30.06.2021 11:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 251 000 Kč
Aktuální cena 253 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 26 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
I.jpg
 
Uživatel 1783129.06.2021 11:42:06 253 000
Popis:

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ!!!

Předmět prodeje:          
Plnící linka dóz a lahví + RTG

Automatická plnící linka SP-PBL-1411 balí sypké a práškové směsi do PET/PE dóz, skleněných láhví, tekuté produkty pak do složených papírových doz s trvalou barierou, automatické uzavírání plastovým víkem.

Výstupní kontrola RTG – IX-EA-2116 – provádí kontrolní vážení, indikuje kovy a další nežádoucí předměty, automaticky vyřazuje nežadoucí produkty a předává údaje záznamu.

Výrobce/dodavatel: Soutech Engineering
Typ: Sp-PBL-1411   Výr.č.: 2015-LNG-004
Hmotnost: 330 kg
Příkon: 3 kw
Pohon: elektromechanický
Výkon linky: 1800 ks/h. (doza, PET/PE, láhev)
Rozměry: 6000x1500x3000 mm
Výška obalu: 80-250 mm
Pr. Dan obalu: 40-115 mm
Zásobník: 80 ks
Dávkovací zařízení: objemové s příslušenstvím + kontrolní síto
Hmotnost dávky: 150 – 1000 g
Objem dávky: 200-1500 ml

Příslušenství: řídící systém s displejem, aplikátor svařovíní membrán, aplikátor aut. Uzavření víček, zařízení na značenívýrobních dávek, datum; podávací dopravník,

X-Ray, váha, dopravník výstupu.

Výrobce: Ishida Europe Ltd.
Hmotnost: 170 kg
Příkon: 0,4 kW
Rozměry: 880x985x1450 mm
Dopr. Hmotnost: 0-1 kg
Dopr. Rychlost: 10-60 m/min.
Pracovní teplota: 0-33 st. C
Pracovní vlhkost: 30-85 %

Příslušenství: monitor, kontrola hmotnosti, detekce kovu, detekce nekovových kontaminantů, automatické vyřazení vadných produktů, záznam a statistické vyhodnocení.

Termin konání prohlídek:          
I. termín - 10.6.2021 v 11:00 hod.           
II. termín - 25.6.2021 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je při vjezdu k objektu na adrese Cvrčov 7, 751 01 Lobodice. GPS souřadnice: 49.4023150N, 17.2912161E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Lobodice.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LN GROUP s.r.o..

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]