aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6570

Prodej stroje pro účely balení potravin - Sušárna a granulační jednotka SE-SU-0903 - odpočet DPH

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 01.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 22.05.2022 03:10:33
Konec 01.04.2022 13:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 12 300 Kč
Aktuální cena 16 300 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
H.jpg
 
Uživatel 1640201.04.2022 11:32:1216 300
Uživatel 1696629.03.2022 16:36:1815 300
Uživatel 1640229.03.2022 10:11:0214 300
Uživatel 1696628.03.2022 11:04:3213 300
Uživatel 1640219.03.2022 18:37:4812 300
Popis:

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ!!!

Předmět prodeje:          
Sušárna a granulační jednotka

Procesuje a řídí sušení míchaných premixů a upravuje směsí na granulovanou směs,

která je dopravníkem Z expedována do násypky.

Výrobce/dodavatel: Soutech Engineering s.r.o.
Typ: SE-SU-0903   Výr.č.: 2015-LNG-005
Hmotnost: 4100 kgPříkon: 33 kW
Rozměry: 9000 x 3500 x 3900
Objem sušené směsi: více jak 650 kg/hod.
Vlhkost směsi: 5-5,5%
Pokles vlhkosti: větší jak 2,5%
Výstupní vlhkost: menší 3%
Zdroj tepla: tepelné čerpadlo + topné spirály
Velikost granulí: 1x3 mm   Max. 3x3 mm
Sanitace: mokra + suchá
Regulace vnitřní teploty: 0 – 70 st. C
Teplota vnějšího pláště: 0 – 25 st. C

Termin konání prohlídek:          
I. termín - 15.3.2022 v 11:00 hod.             
II. termín - 25.3.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je při vjezdu k objektu na adrese Dolany 683, 783 16 Dolany. GPS souřadnice: 49.6543703N, 17.3214897E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Dolany.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LN GROUP s.r.o..

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]