aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6571

Prodej stroje pro účely balení potravin - Zařízení pro míchání premixů RM - 12 - odpočet DPH

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 01.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 22.05.2022 04:02:23
Konec 01.04.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 550 Kč
Aktuální cena 2 550 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 550 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
J.jpg
 
Uživatel 1640201.04.2022 11:32:422 550
Uživatel 1696629.03.2022 16:37:532 050
Uživatel 1640229.03.2022 10:12:031 550
Uživatel 1696628.03.2022 15:55:301 050
Uživatel 1640219.03.2022 18:38:58 550
Popis:

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ!!!

Předmět prodeje:          
Zařízení na míchání Premixů RM12

Výrobce: Soutech Engineering
Typ: RM12
Míchá směsí na stejnorodou směs
Rozměry: 2000x800x750 mm
Hmotnost: 23 kg
Příkon: 1,1 kW

Termin konání prohlídek:          
I. termín - 15.3.2022 v 11:00 hod.             
II. termín - 25.3.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je při vjezdu k objektu na adrese Dolany 683, 783 16 Dolany. GPS souřadnice: 49.6543703N, 17.3214897E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Dolany.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LN GROUP s.r.o..

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]