aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6668

Prodej tloušťkovací fréza SCM L´INVINCIBILE S6300, rok výroby 2013

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 26.05.2022 10:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 05:43:44
Konec 22.06.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 96 525 Kč
Aktuální cena 181 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
6.jpg
 
Uživatel 1910522.06.2022 13:54:13 181 000
Uživatel 1914222.06.2022 13:54:03 180 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:51:35 171 000
Uživatel 1914222.06.2022 13:50:56 170 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:48:01 153 000
Uživatel 1103722.06.2022 13:47:29 152 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:46:58 151 000
Uživatel 1103722.06.2022 13:45:07 150 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:44:52 147 000
Uživatel 1103722.06.2022 13:44:12 146 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:43:56 145 000
Uživatel 1103722.06.2022 13:42:55 144 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:39:21 143 000
Uživatel 1103722.06.2022 13:39:10 142 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:34:41 141 000
Uživatel 1103722.06.2022 13:34:08 140 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:33:50 133 000
Uživatel 1911622.06.2022 13:31:43 132 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:30:39 131 000
Uživatel 375422.06.2022 13:30:07 130 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:30:02 116 000
Uživatel 1911622.06.2022 13:29:48 115 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:29:45 107 000
Uživatel 1914222.06.2022 13:29:13 106 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:28:25 105 000
Uživatel 1103722.06.2022 13:28:16 104 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:27:21 103 000
Uživatel 1911622.06.2022 13:27:07 102 000
Uživatel 1910521.06.2022 10:21:53 101 000
Uživatel 375420.06.2022 19:07:59 100 000
Uživatel 1914220.06.2022 13:54:1198 000
Uživatel 375420.06.2022 13:01:5297 000
Popis:

Prodej tloušťkovací fréza SCM L´INVINCIBILE S6300, výrobní číslo AB/214097, rok výroby 2013


Bližší popis je uveden v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 1 - Znalecký posudek.pdf

Termín a místo prohlídky:
I. termín: 9.6.2022 v 10:00 hod.

II. termín: 16.6.2022 v 10:00 hod.

Sraz účastníků k prohlídce je na adrese: Brněnská 404, 664 42 Modřice
GPS: 49.1332383N, 16.6046431E

Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz

Místo předání: Brněnská 404, 664 42 Modřice

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Modřice, okres Brno-venkov

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Truhlářství Modřice, s.r.o..

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]