aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4351

Prodej vinice 4,2 ha, k.ú. Velké Bílovice, viniční trať Obory, vinařská podoblast Velkopavlovická.

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 27.05.2019 11:00:00
Aktuální čas 05.06.2020 23:07:55
Konec 1.kola 25.06.2019 13:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A4351
čas předložení návrhů 2.kola do 26.06.2019 11:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 26.06.2019 13:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 3 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
20190521_121643 up.jpg
 
Popis:

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 3,000.001,- Kč.

Výběrové řízení na prodej vinice 4,2 ha, k.ú. Velké Bílovice, viniční trať Obory, vinařská podoblast Velkopavlovická. Příležitost sklidit již letošní úrodu...

Předmětem prodeje jsou pozemky o celkové výměře 43 823 m2, z toho osázená vinice o výměře 42 100 m2. Příjezdová asfaltová cesta přímo u vinice. Odrůdová skladba vinice : Pálava, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Hibernal. Vinice je registrována v Registru vinic pod reg.č. 778672/3871. List vlastnictví a výpis z Registru vinic je uveden v příloze aukce v souborech pdf.

-pozemek parc. č. 1664/88 o výměře 1781 m2, zahrada,

-pozemek parc. č. 1664/89 o výměře 3939 m2, ovocný sad,

-pozemek parc. č. 1664/90 o výměře 1791 m2, zahrada,

-pozemek parc. č. 1664/91 o výměře 1730 m2, zahrada,

-pozemek parc. č. 1664/92 o výměře 2930 m2, ovocný sad,

-pozemek parc. č. 1664/93 o výměře 2084 m2, zahrada,

-pozemek parc. č. 1664/94 o výměře 4624 m2, ovocný sad,

-pozemek parc. č. 1664/95 o výměře 2000 m2, zahrada,

-pozemek parc. č. 1664/96 o výměře 1586 m2, zahrada,

-pozemek parc. č. 1664/97 o výměře 3600 m2, ovocný sad,

-pozemek parc. č. 1664/98 o výměře 7371 m2, ovocný sad,

-pozemek parc. č. 1664/99 o výměře 3723 m2, ovocný sad,

-pozemek parc. č. 1664/100 o výměře 6664 m2, ovocný sad,

 

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 4949 pro katastrální území a obec Velké Bílovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj KP Břeclav.

Upozornění: prodej předmětu prodeje je možný ve dvou variantách :

1) věci nemovité, zapsané na LV č. 4949 pro katastrální území a obec Velké Bílovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj KP Břeclav.

nebo 

2) obchodní podíl ve výši 100% v obchodní společnosti OBORY s.r.o., se sídlem Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ : 06358799, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101648. V tomto případě bude cena dosažená v aukci navýšena o 150.000 Kč.


Vítěz aukce se musí do 15 ti dnů od vyhlášení vítěze aukce vyjádřit, pro jakou variantu se rozhodl.


Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení  řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Prohlídky: GPS48°50'46.32"N, 16°56'24.69"E

 
Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4351, minimální požadovaná cena ve VŘ:3,000.000 Kč.

Termíny: Termín složení kauce: do 25.6.2019 do 13:00 hod.. Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 26.6.2019 do 11:00hod.. Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 26.6.2019 do 13:00hod.. Kauce: 300.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Nejvyšší nabídka učiněná ve 3.kole VŘ bude zveřejněna po podpisu Kupní smlouvy s vítězem VŘ.


Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.

 
Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena při podpisu kupní smlouvy.

 

Lhůta pro vyhlášení výsledku VŘ je do 5 dnů od skončení 3.kola VŘ.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená ve  výběrovém řízení podléhá schválení prodávajícího.

Vítěz výběrového řízení (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1.000 Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]