Evid. číslo: A7296

Prodej výrobní a administrativní budovy s užitnou plochou 1.895m2, pozemek 2.785m2 - Otrokovice, okres Zlín

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 16.05.2024 10:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 05:25:18
Konec 1. kola 25.06.2024 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A7296
Čas předložení návrhů 2.kola do 26.06.2024 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 26.06.2024 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 19 688 100 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 6 dní 9 hodin
Požadovaná kauce 750 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 16.05.2024 10:00:00
Konec 1. kola 25.06.2024 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A7296
Čas předložení návrhů 2.kola do 26.06.2024 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 26.06.2024 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 19 688 100 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 6 dní 9 hodin
Požadovaná kauce 750 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G

Popis

Výběrové řízení na prodej výrobní a administrativní budovy se zázemím z majetku dlužníka TEAZ s.r.o.. Areál má velmi dobrou dopravní dostupnost, nachází se v uzavřeném původním průmyslovém areálu firmy TOMA v Otrokovicích, 14 km od centra Zlína. Budova je v rámci areálu napojena na kanalizaci, vodu, elektřinu a parovod. Přístup je z veřejné komunikace a z vnitropodnikové komunikace. Celková užitná plocha budovy činí 1.895m2, plocha pozemků činí 2.785m2.

Budova je rozdělena na provozní části (výrobní - dílenské provozy, skladové plochy se sociálním zázemím) situované v severní a středové části stavby včetně 2.NP a na administrativní část, situovanou v jižní části stavby (části objektu s kancelářemi vývoje a projekce, vedením společnosti včetně navazujícího zázemí). Jednotlivé části stavby jsou stavebně a provozně propojeny.

Dispoziční řešení, popis staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.


Termin konání prohlídek:
I. termín - 3.6.2024 v 10:00 hod.
II. termín - 18.6.2024 v 10:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese:
tř. Tomáše Bati 1658, 765 02 Otrokovice. GPS souřadnice: 49.2163950N, 17.5184536E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 

Předmět prodeje tvoří:
Skupina prodeje A1 - věci nemovité:
- pozemek parc.č. St. 584/1 (přečíslovaná neměřickým záznamem č. 5025 z parcel st. č. 584/1, st. č. 584/2 a st. 584/3), zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1658, část obce Otrokovice, výroba,
- pozemek parc.č. 458/21, ostatní plocha, manipulační plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 8423 pro katastrální území Otrokovice, obec Otrokovice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Zlín

a
 
A2 - věci movité:

Číslo v soupisu MP

Název, typ, v.č., rok výroby

Inventární číslo

24

Vodorovná vyvrtávačka (horizontka) WH63, výrobní číslo 58-02, rok výroby 1972

06IM0007

25

CNC odsávání Niedermann, NOM 28 400/230V, výrobní číslo 16164-00, rok výroby 2016

12IM0006

26

Vysokozdvižný vozík CATEPILLAR GP 25 K, včetně nástavce na vidle, výrobní číslo ET17B-65783, rok výroby 2001

07IM0005

27

Frézka FA 3B, včetně příslušenství, GO 2014, výrobní číslo No09

 

28

Frézovací centrum MCV 1270R POWER, výrobní číslo 072/K40991-41

 

29

Tryskací kabina DUKE 9080 FA

13IM0005

 

Věc hromadná – zásoby zboží a výrobků, které dlužník v rámci své podnikatelské činnosti vyrábí a dále prodává svým odběratelům/nakupuje a dále prodávám svým odběratelům, a které jsou vedené v účetnictví dlužníka pod položkou „zboží na skladě“ a umístěné v nebytových prostorách nacházejících se na adrese tř. Tomáše Bati 1658, 765 02 Otrokovice

 

 
a
 
A3 - věci movité:
-        m20     Zařízení zabezpečovacího objektu kanceláří a dílny
-        m21     Elektrický závitořez MOSQUITO 300 VH
-        m22     Bruska hrotová BU28/630 včetně příslušenství
-        m23     Odsávač olejoví mlhy POC 9
-        m24     PROFIBUS Troubleshooting Kit Ultra Plus
-        m25     Kamerový systém do objektu firmy
-        m26     Dell PE R730xd E5-2609v3 - Server TEAZ
-        m27     PILA ERGONOMIC 320.250 G FDE
-        m28     Klimatizace do místnosti s CNC
-        m29     CNC Frézka F2V-R, DF: 14115005 Grumant
-        m30     CNC Frézka FNG 50, dodavatel TOS Olomouc
-        m31     Klimatizace do místnosti se serverem Sinclair KITE DC
-        m32     Šroubový kompresor ATLAS COPCO
-        m33     Zabezpečovací a přístupový systém firmy
-        h1         Vybavení sídla a výrobních prostor dlužníka, zásoby materiálu, Věc hromadná - soubor hmotných movitých věcí nacházejících se v budově č. p. 1658, výroba, jež je součástí pozemku par. č. St. 584/1, v k.ú. Otrokovice, tvořících kancelářské vybavení sídla dlužníka (včetně nábytku a elektronických zařízení), vybavení výrobních prostor dlužníka (s výjimkou věcí jednotlivě uvedených samostatnou položkou v soupisu majetkové podstaty) a zásoby materiálu.
 
Všechny výše uvedené věci jsou zapsané v soupisu majetkové podstaty. Jejich přesný položkový soupis je uvedený v Příloze č. 1 - Předmět prodeje.pdf

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Minimální požadovaná cena:  19,688.100,-Kč

Konečná dosažená cena bude rozdělena takto:
- 91,752 % připadne na nemovité věci uvedené ve skupině prodeje A1
- 5,699 % připadne na movité věci uvedené ve skupině prodeje A2
- 2,549 % připadne na movité věci uvedené ve skupině prodeje A3

Cena připadající na věci nemovité skupiny prodeje A1 dle shora uvedeného procentuálního poměru je cenou osvobozenou od DPH. Cena připadající na věci movité uvedené ve skupině prodeje A2 a A3 dle shora uvedeného procentuálního poměru je cenou včetně DPH v sazbě 21%

Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A7296

Smlouva o složení kauce:
Pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato smlouva je zájemcům v systému k dispozici po registraci, mezi přílohami aukce - A7296_Smlouva o složení kauce.pdf.  Součástí smlouvy o složení kauce je i její Příloha č. 2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění - tzv. AML zákon. Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č. 2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce - A7296_Manuál pro vyplnění Přílohy č. 2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf
 
Předložení nabídky ve 2. kole:
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně v elektronické formě na www.verejnedrazby.cz/A7296
 
Předložení nabídky ve 3. (finálním) kole:
Finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě. Tito zájemci budou po skončení 2. kola neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky. Nabídku kupní ceny může účastník, který postoupil do 3.(finálního) kola učinit výhradně v elektronické formě na www.verejnedrazby.cz/A7296
 
* Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).
 
Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 25.6.2024 do 18:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): do 26.6.2024 do 12:00 hod.

Termín podání finální nabídky (3.kolo): do 26.6.2024 do 15:00 hod.
 
Kauce: 750.000 Kč
 
Jedná se o prodej v insolvenčním řízení v rámci zpeněžení majetkové podstaty dlužníka TEAZ s.r.o. (řízení vedeno u Krajského soudu v Brně, spisová značka KSBR 26 INS 10367/2023).
 
Kupní smlouva musí být vítězem tohoto výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude vítzězi výběrového řízení (kupujícímu) sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem. Kupní cena musí být vítězem tohoto výběrového řízení uhrazena před podpisem Kupní smlouvy.
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
 
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
 
Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
 
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka). 
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 
 
Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; případné náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující. 
 
Kupující si nemůže vymínit jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající nenese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručuje, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím. 
 
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští. 
 
Kupující se předem vzdává práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.
 
Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce