Evid. číslo: A7093

Prodej výrobní technologie k výrobě elektrokabeláže - rozsáhlý soubor strojů a zařízení z majetku PRECON s.r.o.

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.10.2023 10:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 12:14:09
Konec 24.11.2023 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 3 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 570 100 Kč
Aktuální cena 4 570 100 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 400 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.10.2023 10:00:00
Konec 24.11.2023 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 3 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 570 100 Kč
Aktuální cena 4 570 100 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 400 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Historie příhozů

Uživatel 18056 24.11.2023 09:06 4 570 100 Kč

Popis

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ CENA JE CENOU VČ. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ.

Aukce na prodej hlavní výrobní technologie společnosti PRECON s.r.o. sloužící k výrobě kabeláže a příslušných výrobků z kabelů. Jedná se např. o lisovací poloautomaty TALLER ecocrimp, vytlačovací stroje, rychlooplet. stroje DATEX 16, vulkanizační pec, lisovací stroje, proplétací stroje, oplétací stroje, vysokozdvižné vozíky, krimpovací zařízení, vstřikovací lisy a další majetek.

Kompletní položkový soupis předmětu prodeje je uveden v Příloze č. 1 - Předmět prodeje.pdf

Podrobný popis předmětu prodeje je uveden v přiloženém znaleckém posudku v Příloze č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídky:
21.11.2023 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Žižkova 507, 543 01 Vrchlabí. GPS souřadnice: 50.6166061N, 15.6183317E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka PRECON s.r.o. 

 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy..  
 
Kupující se zavazuje uhradit případné náklady spojené s výmazem předmětu prodeje z rejstříku zástav.
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; případné náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Kupující si nemůže vymínit jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající nenese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručuje, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdává práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce