aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6458

Prodej výsekového příklopového stroje STRATI 41 P, z majetku dlužníka POLYGOS print, s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 16.12.2021 14:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 21:14:35
Konec 18.01.2022 13:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 10 000 Kč
Vyvolávací cena 4 800 Kč
Aktuální cena 12 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 800 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Bez názvu.jpg
 
Uživatel 1349018.01.2022 13:07:1112 500
Uživatel 152218.01.2022 13:05:1510 500
Uživatel 1349018.01.2022 13:04:5210 000
Uživatel 152218.01.2022 13:00:077 000
Uživatel 1349018.01.2022 12:59:526 000
Uživatel 152218.01.2022 11:25:445 000
Popis:

Prodej výsekového příklopového stroje STRATI 41 P, z majetku dlužníka POLYGOS print, s.r.o.

Stroj je možno používat na vysekávání, rylování, ražbu za tepla z fólie. Je možno zpracovávat lepenku, mikrovlnou a šedou strojní lepenku, obalové a tiskařské kartony, korek, pěnové plastické hmoty apod. Velikost archu je 1.040 x 720 mm. Výkon je 20 výseků / min.

Přesný popis předmětu prodeje naleznete ve znaleckém posudku, který je uložen v Příloze č.1 – Znalecký posudek.pdf

Odpočet DPH není možný

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka POLYGOS print, s.r.o.( MSPH 88 INS7886/2019)

Adresa: areál tiskárny POLYGOS print, s.r.o., Benešov

Za stav nelze ručit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce. Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy salovska@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 2 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.pdf

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku IX. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]