aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4324

Prodej zemědělské stavby - salaše a pozemků o CP 44 984 m2, k.ú. Petrovičky u Mladkova, okr. Ústí nad Orlicí - snížení ceny!

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 20.04.2019 16:00:00
Aktuální čas 12.08.2020 15:06:58
Konec 23.07.2019 15:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 400 000 Kč
Aktuální cena 2 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_3543.JPG
 
Uživatel 1227923.07.2019 15:18:132 000 000
Uživatel 1234023.07.2019 15:16:281 905 000
Uživatel 1227923.07.2019 15:14:101 900 000
Uživatel 1234023.07.2019 15:12:511 775 000
Uživatel 1227923.07.2019 15:08:091 700 000
Uživatel 1234023.07.2019 15:07:551 625 000
Uživatel 1227923.07.2019 15:04:321 600 000
Uživatel 1234023.07.2019 15:03:581 530 000
Uživatel 1227923.07.2019 15:02:561 500 000
Uživatel 1234023.07.2019 15:02:271 450 000
Uživatel 1227923.07.2019 14:59:221 430 000
Uživatel 1234023.07.2019 14:58:031 405 000
Uživatel 1227922.07.2019 18:51:361 400 000
Popis:
Prodej zemědělské stavby - salaše a  pozemků o celkové ploše 44 984 m2, k.ú. Petrovičky u Mladkova, okr. Ústí nad Orlicí - snížení ceny !!!

Předmětem prodeje je původní zemědělská stavba - salaš, která je přestavována dle projektové dokumentace - změny stavby před dokončením, dále je na pozemku umístěno několik dalších objektů - buněk a chatek, které stojí volně na pozemku. Předmětem prodeje jsou dále rozsáhlé pozemky v okolí stavby.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze této aukce a v Předmětu prodeje, který je rovněž uveden v příloze níže.

Prohlídky pozemků jsou možné kdykoliv, GPS 50°06'53.08"N, 16°37'45.62"E. Prohlídka nemovitosti dle dohody.
 
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
 
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěnými věřiteli.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]