aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6640

Prodej zemědělského pozemku, celková výměra 48604 m², k.ú. Miškovice, Hlavní město Praha

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 28.04.2022 11:36:00
Aktuální čas 22.05.2022 03:01:32
Konec 31.05.2022 14:00:00
Zbývá 9 dni 10 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 6 000 000 Kč
Aktuální cena 6 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
f7adc621-aa94-47c7-899f-da26156aee23.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej pozemku, celková výměra 48 604 m2, katastrální území Miškovice, Hlavní město Praha

Pozemek je v současnosti nezastavěný, využívá se k zemědělským účelům. Pozemek není oplocený. Pozemek je rovinný až mírně svažitý jižním směrem. Pozemek není napojený na žádné inženýrské sítě. Pozemek je součástí zemědělského půdního fondu I. třídy.

Přístup k nemovitosti není technicky zajištěn. Pozemek je obklopen okolními, zemědělskými pozemky.

Pozemek je funkčně rozdělený na dvě části, a to část ZMK (zeleň městská a krajinná) + územní systém ekologické stability o výměře 9.830 m2 a ornou půdu o výměře 38 774 m2

Dle současného územního plánu se pozemek nachází v nezastavitelném území. Funkční využití je stanoveno jako OP - orná půda, plocha pro pěstování zeleniny. Část plochy se nachází ve funknčí ploše ZMK - zeleň městská a krajinná a zeleň vyžadující zvláštní ochranu. Část pozemku v této funknční ploše se nachází v Územním systému ekologické stability.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné v příloze této aukce.

Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  50.1583917N, 14.5327250E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]