aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4174

Řadová garáž 21m2 s přípojkou elektřiny + 2 venkovní parkovací stání, Drásov, Brno-venkov

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 25.02.2019 10:00:00
Aktuální čas 29.03.2020 05:08:07
Konec 11.04.2019 15:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 272 500 Kč
Aktuální cena 520 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2.jpg
 
Uživatel 1152011.04.2019 15:17:00 520 000
Uživatel 1152411.04.2019 15:14:50 515 000
Uživatel 1152011.04.2019 15:10:41 510 000
Uživatel 1152411.04.2019 15:09:53 505 000
Uživatel 1152011.04.2019 15:07:55 500 000
Uživatel 1152411.04.2019 15:04:55 490 000
Uživatel 1152011.04.2019 15:00:54 481 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:59:55 480 000
Uživatel 1152011.04.2019 14:53:58 475 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:53:00 472 500
Uživatel 1152011.04.2019 14:48:32 460 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:45:10 450 000
Uživatel 1152011.04.2019 14:44:11 430 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:42:58 410 000
Uživatel 1152011.04.2019 14:38:53 380 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:37:59 372 500
Uživatel 1152011.04.2019 14:34:30 370 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:32:56 360 000
Uživatel 1152011.04.2019 14:29:22 350 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:27:55 345 000
Uživatel 1152011.04.2019 14:24:15 335 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:22:59 330 000
Uživatel 1152011.04.2019 14:18:21 320 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:15:44 315 000
Uživatel 1152011.04.2019 14:14:40 310 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:12:59 305 000
Uživatel 1152011.04.2019 14:09:52 298 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:07:58 295 000
Uživatel 1152011.04.2019 14:04:31 291 000
Uživatel 1152411.04.2019 14:00:00 290 000
Uživatel 1152011.04.2019 13:58:13 280 000
Uživatel 1152411.04.2019 13:57:52 276 000
Uživatel 1152007.03.2019 11:11:32 275 000
Popis:
Prodej zděné řadové garáže s ocelovými vraty a zavedenou elektřinou na adrese Drásov č.p. 461. Stáří stavby cca 8 let. Součástí prodeje jsou rovněž dvě venkovní stání pro osobní automobil.

Předmět prodeje:
- pozemek parc.č. 2083/83 o výměře 21m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
bez č.p./č.e., způsob využití garáž,
- pozemek parc.č. 2083/95 o výměře 13m2, jiná plocha, ostatní plocha
- pozemek parc.č. 2083/96 o výměře 19m2, jiná plocha, ostatní plocha
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1270 pro katastrální území Drásov, obec Drásov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Předmět prodeje se nachází na adrese: Drásov 461, PSČ 664 24.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 40 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]