Evid. číslo: A3197

RD se zahradou, pozemek 347 m2, Spešov, Jihomoravský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Jana Kozlanská
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 07.03.2018 12:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 06:11:19
Konec 06.04.2018 12:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 745 000 Kč
Aktuální cena 1 410 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Jana Kozlanská
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 07.03.2018 12:00:00
Konec 06.04.2018 12:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 745 000 Kč
Aktuální cena 1 410 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 7719 06.04.2018 12:04 1 410 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 12:01 1 400 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 12:00 1 370 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:59 1 360 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:58 1 350 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:57 1 300 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:57 1 260 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:56 1 250 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:56 1 220 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:53 1 200 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:52 1 150 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:51 1 100 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:51 1 060 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:50 1 050 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:49 1 020 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:48 1 000 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:47 970 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:45 960 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:44 950 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:44 920 000 Kč

Uživatel 7720 06.04.2018 11:43 910 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:39 900 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:38 860 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:33 850 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:32 795 000 Kč

Uživatel 7721 06.04.2018 11:30 785 000 Kč

Uživatel 7720 06.04.2018 11:29 775 000 Kč

Uživatel 7719 06.04.2018 11:27 765 000 Kč

Uživatel 7721 02.04.2018 17:02 755 000 Kč

Popis

RD se zahradou, pozemek 347 m2, Spešov, Jihomoravský kraj

! V přiložených souborech přibyla k nahlédnutí dostupná stavební dokumentace !

Jedná se o rodinný dům o 2 nadzemních podlažích (v části domu) a obytným podkrovím nad přízemím v pravé části domu pod sedlovou střechou krytou krytinou z pálené tašky a profilovaného plechu. Rodinný dům je situovaný v zastavěné části obce Spešov jako samostatně stojící. Dům byl postaven cca před 90-ti lety s následnou rekonstrukcí a stavebními úpravami v letech 2010 - 2013. V současné době dům vyžaduje dokončení rekonstrukce. Vytápění ústřední s plynovým kotlem, otopnými tělesy a podlahovým topením. Ohřev teplé vody průtokově přes plynový kotel. Není instalovaná kuchyňská linka. Plastová okna. Přístup a příjezd k domu je po zpevněné komunikaci s možností parkování na vlastním pozemku. Z boileru teče voda, bude zřejmě potřeba vyměnit. Voda zatím odpojena.

Sítě: voda, el. en., kanalizace, plyn,

Zastavěná plocha: 130 m2

Adresa: Spešov 50, 679 02 Spešov

GPS: 49.393650, 16.626647

Prohlídky: 25.03.2018 v 10:00 hod.

Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 12.08.2017: 1.058.260 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 45 INS 2533/2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předpokládá se provedení větších stavebních úprav. Není instalovaná kuchyňská linka.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 15 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce