aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4345

Rozestavěný rodinný dům 7+kk, užitná plocha 328m2, pozemek 717m2, Suchdol, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 16.05.2019 11:00:00
Aktuální čas 19.08.2022 12:39:41
Konec 02.07.2019 12:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 3 485 000 Kč
Aktuální cena 3 485 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
17.4. (36).JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Rozestavěný rodinný dům 7+kk, užitná plocha 328m2, pozemek 717m2, Suchdol, Středočeský kraj   

Rozestavěný rodinný dům se náchází v podobné zástavbě nových rodinných domů v klidné části obce Suchdol. Dům bude po dokončení obsahovat jednotku o dispozici 7+kk. Samotná stavba je obklopena prostorným pozemkem, ideálním pro vytvoření zahrady.

Sítě: voda, el. en., kanalizační přípojka, ústřední topení

Dispozice:
Ke dni ocenění rozestavěný rodinný dům obsahuje:
I.NP: závětří, zádveří, hala, pracovna, kuchyň + jídelna, obývací pokoj, WC, chodba, kotelna,
garáž, terasa
II.NP - podkroví: chodba, WC, koupelna, pokoj I, II, III, IV.

Obvodové konstrukce jsou zděné z cihelného zdiva Porotherm o tl. 36,00 cm, se zateplením polystyrénem o tl. 10,00 cm, příčky rovněž z cihelného zdivá Porotherm tl. 11,50 cm, stropy z keramických stropních panelů řady POD, střešní konstrukce valbová, krytina betonová tašková Bramac - leštěný pomeranč, klempířské konstrukce systému Lindab, vnitřní omítky v I.NP vápenné štukové, v podkroví malby, fasádní omítky umělé, vnitřní obklady běžné keramické, schody s dřevěnými stupni, dveře vchodové plastové, garážová vrata výklopná, vnitřní dveře hladké plné nebo prosklené, okna plastová, podlahy obytných místností keramické dlažby, plovoucí, podlahy ostatních místností keramické dlažby, vytápění ústřední automatickým kotlem Wiadrus.

Adresa: Suchdol, 285 02 Suchdol, Středočeský kraj

GPS: 49.9518203N, 15.1599019E

Prohlídky možné po předchozí domluvě.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 04.05.2018:
4,100.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPH 70 INS 31807/2014

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníkem, který je vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 40 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]