aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4958

Sleva 30%! Byt 3+1 o ploše 77 m2, včetně budovy bez č.p./č.e, Žďár u Rakovníka, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 07.11.2019 13:48:00
Aktuální čas 01.12.2020 00:25:21
Konec 10.12.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 539 000 Kč
Aktuální cena 539 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2.jpg
 
Uživatel 590010.12.2019 11:01:35 539 000
Popis:
Byt 3+1 o ploše 77 m2, včetně budovy bez č.p./č.e, Žďár u Rakovníka, Středočeský kraj   

Bytová jednotka 3+1 nacházející se ve 2. NP zděného bytového domu, včetně zděné stavby bez č.p./č.e. nacházející se přímo za bytovým domem. K bytu dále přísluší sklep. Vytápění bytu je ústřední, vlastní kotel na pevná paliva ve sklepě,  ohřev vody na el. bojler, rozvody vody jsou plastové, napojené na septik. Byt je vybaven sektorovou kuchyňskou linkou se spotřebiči. Sociální zázemí je vybaveno splachovacím WC, umývadlem, vanou a příslušnými vodovodními bateriemi. Podlahy v bytě jsou betonové, s běžnými povrchy (dlažba, lino), okna jsou dřevěná, orientovaná na západ,  vnitřní omítky jsou štukové, v sociálním zázemí a kuchyni doplněné keramickým obkladem, vnitřní dveře jsou dřevěné plné do ocelových zárubní, vstupní dveře do bytu jsou dřevěné.

Sítě: voda, el. en., septik

Dispozice: 3x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna, WC, sklep

Užitná plocha: 76,7 m2

Bytový dům má rozvod televizní antény. Vstupní dveře do bytového domu jsou dřevěné,  vnější omítky břízolit. Bytový dům je založen na betonových základových pasech a patkách s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, střecha je sedlová s krytinou z eternitových šablon, schodiště je betonové. Obec Žďár se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, zhruba 4,5 km od Jesenice a 20 km od Rakovníka.

Adresa: Žďár 7, 270 33 Žďár

GPS: 50.0596744N, 13.4600803E

Prohlídky: Z důvodu nesoučinnosti insolvenčního dlužníka nelze provést prohlídku.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 20.09.2017: 770.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPH 67 INS 29510/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 (třicet) dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je povinen do 10 pracovních dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]