Evid. číslo: A7184

Smykový čelní nakladač LOCUST 750, ZTS, stav 1976 MTH

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 04.04.2024 10:00:00
Aktuální čas 29.05.2024 04:53:14
Konec 14.05.2024 14:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 140 000 Kč
Aktuální cena 215 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 04.04.2024 10:00:00
Konec 14.05.2024 14:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 140 000 Kč
Aktuální cena 215 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18218 14.05.2024 14:17 215 000 Kč

Uživatel 18215 14.05.2024 14:14 211 000 Kč

Uživatel 18218 14.05.2024 14:10 210 000 Kč

Uživatel 18241 14.05.2024 14:08 206 000 Kč

Uživatel 18218 14.05.2024 14:05 205 000 Kč

Uživatel 18215 14.05.2024 14:04 201 000 Kč

Uživatel 18218 14.05.2024 14:03 200 000 Kč

Uživatel 18215 14.05.2024 14:02 191 000 Kč

Uživatel 18218 14.05.2024 13:59 190 000 Kč

Uživatel 18216 14.05.2024 13:58 181 000 Kč

Uživatel 18218 14.05.2024 13:57 180 000 Kč

Uživatel 18216 14.05.2024 13:56 176 000 Kč

Uživatel 18218 14.05.2024 13:55 175 000 Kč

Uživatel 18216 14.05.2024 13:46 163 000 Kč

Uživatel 18204 14.05.2024 13:38 162 000 Kč

Uživatel 18216 14.05.2024 12:07 161 000 Kč

Uživatel 18204 14.05.2024 10:25 160 000 Kč

Uživatel 18216 14.05.2024 09:13 159 000 Kč

Uživatel 18217 14.05.2024 07:19 157 000 Kč

Uživatel 18204 13.05.2024 19:21 156 000 Kč

Uživatel 18215 13.05.2024 18:05 155 000 Kč

Uživatel 18204 13.05.2024 17:17 154 000 Kč

Uživatel 18215 13.05.2024 15:57 153 000 Kč

Uživatel 18204 13.05.2024 15:20 152 000 Kč

Uživatel 18215 13.05.2024 10:42 151 000 Kč

Uživatel 18204 29.04.2024 14:55 140 000 Kč

Popis

Smykový čelní nakladač LOCUST 750, ZTS, stav 1976 MTH, špatně čitelný štítek

Popis: stav dobrý, viz foto, opotřebovaný

Osobní prohlídka se koná pouze dne 02.05.2024 od 10:00 do 12:00 hod. na adrese Březová 62/137, 40502 Děčín III-Staré Město (jiný termín není možný). Na prohlídku je nutné se předem nahlásit na emailové adrese: stejskal@gaute.cz

Cena vč. DPH – odpočet možný

UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme osobní prohlídku, jedná se o použitý vůz, který sloužil svému účelu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.

Účastník aukce vstupem do aukce akceptuje vzor Kupní smlouvy uvedený v Přiložených dokumentech pod aukcí a zavazuje se kupní smlouvu v tomto znění uzavřít, stane-li se vítězem aukce.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Konečná cena podléhá schválení prodávajícího. Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít nejpozději do předem stanoveného data. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen nejpozději den před převzetím předmětu aukce na účet zprostředkovatele (účet kauce) č. 2501886179/2010; VS a SS shodné jako u kauce

Veškeré náklady spojené s převzetím, pojištěním a registrací předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

PRO-24-00016

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce