aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6357

Soubor movitých věcí -Knihy (antikvariát) - z majetku dlužníka Hocker lux s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 13.09.2021 10:00:00
Aktuální čas 25.10.2021 23:00:44
Konec 04.10.2021 11:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 200 Kč
Max. příhoz 15 000 Kč
Vyvolávací cena 6 000 Kč
Aktuální cena 20 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_8811.JPG
 
Uživatel 1297304.10.2021 11:29:0420 000
Uživatel 1295704.10.2021 11:27:5819 200
Uživatel 1297304.10.2021 11:25:1319 000
Uživatel 1295704.10.2021 11:24:5317 200
Uživatel 1297304.10.2021 11:19:3517 000
Uživatel 1814104.10.2021 11:16:5115 200
Uživatel 1297304.10.2021 11:13:3415 000
Uživatel 1814104.10.2021 11:13:2014 200
Uživatel 1297304.10.2021 11:12:1014 000
Uživatel 1814104.10.2021 11:11:2612 200
Uživatel 1297304.10.2021 11:08:4412 000
Uživatel 1814104.10.2021 11:08:2611 200
Uživatel 1297304.10.2021 11:06:2111 000
Uživatel 1295704.10.2021 11:05:3910 200
Uživatel 1297304.10.2021 11:03:5810 000
Uživatel 1814104.10.2021 11:03:419 400
Uživatel 1297304.10.2021 11:01:469 000
Uživatel 1295704.10.2021 11:01:278 200
Uživatel 1297304.10.2021 11:01:058 000
Uživatel 1295704.10.2021 11:00:177 200
Uživatel 1297304.10.2021 10:59:197 000
Uživatel 1814104.10.2021 10:18:546 200
Uživatel 1809015.09.2021 12:50:486 000
Popis:

Prodej souboru movitých věcí – knihy 11 tis ks, antikvariát v rámci insolvenčního řízení z majetku dlužníka Hocker lux s.r.o..

 

Předmět prodeje:

  • knihy různých titulů (antikvariát) cca 11 tisíc kusů různých titulů

Prohlídka věcí je možná po předchozí domluvě prostřednictvím emailu: salovska@gaute.cz.

Knihy se nachází v provozovně na adrese: Vaňurova III 465/20, Liberec.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 může být plánovaná prohlídka kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.


Vítěz aukce je povinen zaplatit kupní cenu a podepsat kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 1 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje, pakliže takové poplatky vzniknou.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen na účet majetkové podstaty.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Kupující je povinnen převzít zboží nejpozději 14 dní od podpisu kupní smlouvy.

Prodávající upozorňuje, že prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]