aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6242

Soubor movitých věcí - stojanová, stropní, nástěnná svítidla - z majetku dlužníka Hocker lux s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 19.07.2021 10:00:00
Aktuální čas 27.07.2021 11:53:10
Konec 10.08.2021 13:00:00
Zbývá 14 dni 1 hodina
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 15 000 Kč
Vyvolávací cena 8 400 Kč
Aktuální cena 8 400 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 400 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_8792.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej souboru movitých věcí – stojanová, stropní a nástěnná svítidla v rámci insolvenčního řízení z majetku dlužníka Hocker lux s.r.o..

 

Předmět prodeje:

  • stojanová svítidla – 6 ks
  • nástěnná svítidla; cca 120 ks
  • tropní svítidla; cca 60

Prohlídka věcí je možná po předchozí domluvě prostřednictvím emailu: salovska@gaute.cz.

Věci se nachází ve skladu v Benátkách nad Jizerou.  

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 může být plánovaná prohlídka kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.


Vítěz aukce je povinen zaplatit kupní cenu a podepsat kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 1 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje, pakliže takové poplatky vzniknou.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen na účet majetkové podstaty.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Kupující je povinnen převzít zboží nejpozději 14 dní od podpisu kupní smlouvy.

Prodávající upozorňuje, že prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]