Evid. číslo: A6166

Soubor skladových zásob - tapety z majetku dlužníka Svět Koberců group s.r.o.

Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 04.06.2021 13:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 12:27:23
Konec 25.06.2021 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 20 000 Kč
Vyvolávací cena 12 280 Kč
Aktuální cena 12 280 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 2 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 04.06.2021 13:00:00
Konec 25.06.2021 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 20 000 Kč
Vyvolávací cena 12 280 Kč
Aktuální cena 12 280 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 2 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 15922 25.06.2021 12:47 12 280 Kč

Popis

OPAKOVANÁ AUKCE - VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY
 
Prodej z majetku dlužníka Svět Koberců group s.r.o. v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 53 INS 2131 / 2016.


Vyvolávací cena je cenou vč. 21% DPH. Lze uplatnit odpočet.

Adresa: U Cukrovaru, Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj

 

GPS: 50.2854219N, 14.8225406E

 

 
Položkový rozpis prodávaného majetku je uvedený v Příloze č.1- Předmět prodeje.
 
Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č.2 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.
 
Upozornění: Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Upozornění: Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru).
Upozornění: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
Upozornění: Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Upozornění: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 7 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
Upozornění: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
Upozornění: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Upozornění: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
Upozornění: Převod předmětu prodeje je zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Upozornění: Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce