aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4229

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 na RD 3+1, užitná plocha 81 m2, Kozly, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 09.04.2019 15:54:00
Aktuální čas 12.07.2020 06:26:38
Konec 09.05.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 203 000 Kč
Aktuální cena 204 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.jpg
 
Uživatel 1172208.05.2019 22:43:21 204 000
Popis:

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 na RD 3+1, užitná plocha 81 m2, Kozly, okres Louny, Ústecký kraj

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na rodinném domě s obytným podkrovím, o bytové jednotce 3+1, s pozemkem o ploše 97 m2. Dům je postaven do tvaru písmene „L“, disponuje sklípkem, dřevníkem a dlážděnou předzahrádkou. Pochází z konce 19. století. V roce 2018 proběhla rekonstrukce koupelny. Okna plastová, dvoje vstupní dveře s prosklením, podlahy s keramickou dlažbou, PVC i plovoucí podlahy. Ohřev vody na el. boiler, vytápění lokální na tuhá paliva kamny s ohřevem vody pro ústřední vytápění. Jeden ze tří pokojů není kompletně dokončen (malba, podlaha). Obec Kozly disponuje základní občanskou infrastrukturou, v dojezdové vzdálenosti cca 11 km do Mostu a cca 14 km do Loun.

Sítě: obecní vodovod, el. en., kanalizace, na pozemku se nachází kopaná studna bez čerpadla – dlouhodobě nevyužívaná

Dispozice: chodba (4,32 m2), kuchyně (17,09 m2), koupelna s WC (6,87 m2), obývací pokoj (16,77 m2), technická místnost (1,01 m2), podkrovní pokoj (17,26 m2), podkrovní pokoj (17,21 m2), půdní prostor

Adresa: Kozly 38, PSČ 440 01

GPS: 50°27'21.39"N, 13°47'07.75"E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá RD č.p. 38 dle znaleckého posudku ze dne 22.01.2019: 424.105 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSUL 91 INS 12521/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]