aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4319

Spoluvlastnický podíl id. 1/6 bytové jednotky 1+1, sklepní kóje, UP 57 m2, Pod tratí, Praha – Smíchov, kraj Hlavní město Praha

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 30.04.2019 20:41:00
Aktuální čas 12.08.2020 15:26:29
Konec 30.07.2019 12:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 383 000 Kč
Aktuální cena 570 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Bez názvu.jpg
 
Uživatel 937130.07.2019 12:31:56 570 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:31:12 560 000
Uživatel 937130.07.2019 12:29:18 558 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:29:03 556 000
Uživatel 937130.07.2019 12:24:04 554 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:22:45 552 000
Uživatel 937130.07.2019 12:21:15 550 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:20:15 540 000
Uživatel 937130.07.2019 12:19:54 532 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:16:13 530 000
Uživatel 937130.07.2019 12:15:29 522 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:14:54 520 000
Uživatel 937130.07.2019 12:14:19 512 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:13:48 510 000
Uživatel 937130.07.2019 12:13:21 502 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:12:11 500 000
Uživatel 937130.07.2019 12:11:13 492 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:10:15 490 000
Uživatel 937130.07.2019 12:09:33 482 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:08:23 480 000
Uživatel 937130.07.2019 12:07:49 472 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:07:19 470 000
Uživatel 937130.07.2019 12:06:26 462 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:05:47 460 000
Uživatel 937130.07.2019 12:03:29 452 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:03:06 450 000
Uživatel 937130.07.2019 12:02:23 442 000
Uživatel 1237730.07.2019 12:01:40 440 000
Uživatel 1238730.07.2019 11:59:16 422 000
Uživatel 1237730.07.2019 11:58:21 420 000
Uživatel 937130.07.2019 11:58:04 410 000
Uživatel 1237730.07.2019 11:57:56 404 000
Uživatel 1238730.07.2019 11:57:34 402 000
Uživatel 937130.07.2019 11:56:52 400 000
Uživatel 1238730.07.2019 11:49:10 391 000
Uživatel 1237730.07.2019 10:52:03 389 000
Uživatel 935130.07.2019 09:50:55 387 000
Uživatel 937129.07.2019 21:37:47 385 000
Uživatel 1236729.07.2019 18:05:50 383 000
Popis:

Spoluvlastnický podíl id. 1/6 bytové jednotky 1+1, sklepní kóje, UP 57 m2, Pod tratí, Praha – Smíchov, kraj Hlavní město Praha

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 na bytové jednotce 1+1, tato se nachází v prvním nadzemním podlaží bytového domu o celkem šesti nadzemních podlažích. K bytu náleží sklepní kóje. Vstupní dveře do bytu dvoukřídlé opatřené vícebodovým zavíráním a odhlučněním. Koupelna s vanou, umyvadlem, el. boilerem, keramické obklady a dlažby. Kuchyň s plynovým sporákem a el. troubou, keramický obklad, PVC, se dvojitým dřevěným oknem do dvora. Byt prošel rekonstrukcí kuchyně a koupelny. Vytápění lokální plynové na topidla WAW v kuchyni a pokoji.  

Sítě: el. en., vodovod, kanalizace, plyn

Dispozice: chodba, kuchyň, WC, koupelna, spíž, pokoj

Bytový dům masivní konstrukce je zděný, nárožní, řadový, podsklepený, stáří cca 100 let, průběžně rekonstruován (fasáda, nová střešní krytina, výtah). Budova se nachází na jihovýchodním okraji katastrálního území Smíchov, u řeky Vltavy, severně je vedena železniční dráha.

Užitná plocha: 57 m2 + sklepní kóje

Adresa: Pod tratí 1564/1, 150 00 Praha

GPS: 50°03'56.7"N 14°24'37.1"E

Prohlídky: Z důvodu nesoučinnosti insolvenčního dlužníka nelze provádět prohlídky.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 27.03.2019: 357.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 33 INS 20262/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván spoluvlastnicí nemovitosti.

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost se nachází v památkově chráněném území.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]