aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4976

Stavební pozemek 483m2 s budovou bývalého zdravotního střediska, Lelekovice, 11 km od Brna, okres Brno-venkov

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.11.2019 10:00:00
Aktuální čas 09.12.2019 22:32:40
Konec 17.12.2019 14:00:00
Zbývá 7 dni 15 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 2 500 000 Kč
Vyvolávací cena 3 400 000 Kč
Aktuální cena 3 400 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 135 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG8933.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej pozemku o celkové výměře 483m2 v k.ú. Lelekovice, Zahumení 261, Lelekovice. Na pozemku stojí stavba občanské vybavenosti - bývalé zdravotní středisko. Centrum Brna vzdálené cca 11 km.

Popis předmětu prodeje:
Pozemky:
- parc.č. 280, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2 (součástí je stavba č.p. 261 a vedlejší stavba skladu, zakreslena v katastrální mapě),
- parc.č. 281, zahrada o výměře 334 m2 (částečně oplocená zahrada).
Pozemky jsou mírně svažité se západní orientací, uceleného přibližně lichoběžníkového tvaru, využívané v jednotném funkčním celku se stavbou.

Stavba obč. vyb. č.p. 261 (součást pozemku parc.č. 280)
Samostatně stojící stavba postavená původně jako rodinný dům, která byla v 50 letech minulého století adaptována na stavbu občanské vybavenosti - zdravotní středisko. Stavba je
částečně podsklepená, má jedno nadzemní podlaží a podkroví pod sedlovou střechou. 

Dům je napojen na všechny IS - voda, plyn, kanalizace, el.NN. Přístup z veřejné komunikace.

Dle platného územního plánu leží předmět prodeje v ploše SV - Plochy smíšené obytné - venkovské.

Hlavní funkční využití: bydlení, občanské vybavení sloužící obyvatelům obce, výrobní a nevýrobní služby bez negativních vlivů na související plochy bydlení.
Podmínky prostorového uspořádání: respektovat souvislosti s okolní zástavbou, maximální výšková hladina zástavby jsou dvě nadzemní podlaží s podkrovím.

Bližší popis předmětu prodeje vč. bližších informací k územnímu plánu je uvedeno ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Cena dle znaleckého posudku ze dne 6.11.2019: 3,600.000,-Kč

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 27.11.2019 v 11:00hod.   
II. termín: 10.12.2019 v 11:00hod.
 
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: Zahumení 261/68, 664 31 Lelekovice.
GPS souřadnice:  49.2963425N, 16.5787975E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz.

Předmětem prodeje nejsou movité věci, vyobrazené na fotografiích.

Předmět prodeje - přesná definice dle LV:
- pozemek parc. č. 280, výměra 149m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 261, část obce Lelekovice, obč. vyb.
- pozemek parc. č. 281, výměra 334m2, zahrada,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Lelekovice, obec Lelekovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

V případě zájmu o financování formou úvěru můžete kontaktovat externího finančního poradce zde: OK Klient

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení prodávajícím - obec.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]