aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4976

Stavební pozemek 483m2 s budovou bývalého zdravotního střediska, Lelekovice, 11 km od Brna, okres Brno-venkov

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.11.2019 10:00:00
Aktuální čas 06.12.2019 01:05:58
Konec 17.12.2019 14:00:00
Zbývá 11 dni 12 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 2 500 000 Kč
Vyvolávací cena 3 400 000 Kč
Aktuální cena 3 400 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 135 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG8933.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej pozemku o celkové výměře 483m2 v k.ú. Lelekovice, Zahumení 261, Lelekovice. Na pozemku stojí stavba občanské vybavenosti - bývalé zdravotní středisko. Centrum Brna vzdálené cca 11 km.

Popis předmětu prodeje:
Pozemky:
- parc.č. 280, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2 (součástí je stavba č.p. 261 a vedlejší stavba skladu, zakreslena v katastrální mapě),
- parc.č. 281, zahrada o výměře 334 m2 (částečně oplocená zahrada).
Pozemky jsou mírně svažité se západní orientací, uceleného přibližně lichoběžníkového tvaru, využívané v jednotném funkčním celku se stavbou.

Stavba obč. vyb. č.p. 261 (součást pozemku parc.č. 280)
Samostatně stojící stavba postavená původně jako rodinný dům, která byla v 50 letech minulého století adaptována na stavbu občanské vybavenosti - zdravotní středisko. Stavba je
částečně podsklepená, má jedno nadzemní podlaží a podkroví pod sedlovou střechou. 

Dům je napojen na všechny IS - voda, plyn, kanalizace, el.NN. Přístup z veřejné komunikace.

Dle platného územního plánu leží předmět prodeje v ploše SV - Plochy smíšené obytné - venkovské.

Hlavní funkční využití: bydlení, občanské vybavení sloužící obyvatelům obce, výrobní a nevýrobní služby bez negativních vlivů na související plochy bydlení.
Podmínky prostorového uspořádání: respektovat souvislosti s okolní zástavbou, maximální výšková hladina zástavby jsou dvě nadzemní podlaží s podkrovím.

Bližší popis předmětu prodeje vč. bližších informací k územnímu plánu je uvedeno ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Cena dle znaleckého posudku ze dne 6.11.2019: 3,600.000,-Kč

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 27.11.2019 v 11:00hod.   
II. termín: 10.12.2019 v 11:00hod.
 
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: Zahumení 261/68, 664 31 Lelekovice.
GPS souřadnice:  49.2963425N, 16.5787975E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz.

Předmětem prodeje nejsou movité věci, vyobrazené na fotografiích.

Předmět prodeje - přesná definice dle LV:
- pozemek parc. č. 280, výměra 149m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 261, část obce Lelekovice, obč. vyb.
- pozemek parc. č. 281, výměra 334m2, zahrada,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Lelekovice, obec Lelekovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení prodávajícím - obec.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]