aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4955

Stavební pozemek se stavbou obč. vyb., plocha pozemku 454 m2, ul. Hostivická, Praha


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 15.09.2020 15:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 24.10.2020 20:08:57
Konec 15.09.2020 16:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 5 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 2 000 000 Kč
Aktuální cena 22 500 000 Kč
Dražební jistota 290 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
 
cuzk-orto.jpg
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 15.09.2020 16:00:00 22 500 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.983869, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 22 500 000. Kč, Vydražitel: č. 983869
Licitátor: 15.09.2020 16:00:00 22 500 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.983869, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 22 500 000. Kč, Vydražitel: č. 983869
Licitátor: 15.09.2020 16:00:00 22 500 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.983869, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 22 500 000. Kč, Vydražitel: č. 983869
Licitátor: 15.09.2020 16:00:00 22 500 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.983869, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 22 500 000. Kč, Vydražitel: č. 983869
Licitátor: 15.09.2020 16:00:00 22 500 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.983869, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 22 500 000. Kč, Vydražitel: č. 983869
Licitátor: 15.09.2020 16:00:00 22 500 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.983869, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 22 500 000. Kč, Vydražitel: č. 983869
Licitátor: Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby č.983869, udělím mu příklep.
Licitátor: 22 500 000 Kč podruhé pro účastníka dražby č.983869.
Licitátor: 22 500 000 Kč poprvé pro účastníka dražby č.983869.
15.09.2020 15:06:43 Uživatel (983869) provedl podání částkou 22 500 000 Kč
15.09.2020 15:06:28 Uživatel (908917) provedl podání částkou 2 250 000 Kč
15.09.2020 15:06:08 Uživatel (798080) provedl podání částkou 2 240 000 Kč
15.09.2020 15:03:38 Uživatel (983869) provedl podání částkou 2 230 000 Kč
15.09.2020 15:03:19 Uživatel (613667) provedl podání částkou 2 220 000 Kč
15.09.2020 15:02:31 Uživatel (983869) provedl podání částkou 2 210 000 Kč
15.09.2020 15:01:54 Uživatel (701964) provedl podání částkou 2 200 000 Kč
15.09.2020 15:01:30 Uživatel (613667) provedl podání částkou 2 150 000 Kč
15.09.2020 15:01:07 Uživatel (636778) provedl podání částkou 2 100 000 Kč
15.09.2020 15:00:16 Uživatel (133213) provedl podání částkou 2 000 000 Kč
Licitátor: 15.09.2020 15:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A4955 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:
Prodej stavebního pozemku se stavbou občanské vybavenosti, ul. Hostivická, Praha

Jedná se o rovinatý pozemek, uceleného přibližně obdélníkového tvaru, který lze napojit na veškeré inženýrské sítě v lokalitě. Ve středové části při severovýchodní hranici je postavena stavba občanské vybavenosti č.p. 51. Nezastavěná část pozemku je využívána jako částečně oplocená převážně štěrkem zpevněná manipulační plocha.


Podrobný popis předmětu dražby naleznete v Informačním memorandu a Dražební vyhlášce níže mezi přiloženými soubory.


Celková plocha pozemku: 454 m2

Adresa: Hostivická 51/41, Praha – Sobín
GPS: 50.067411754, 14.264006993

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 24.6.2020: 3.000.000,- Kč

Znalecký posudek naleznete níže mezi přiloženými soubory.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 02.09.2020 v 15:00 hod.
II. prohlídka - dne 10.09.2020 v 17:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na adrese Hostivická 51/41, Praha – Sobín, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek na tel. 776 118 336.

Na pozemku stojí stavba, která má jedno nadzemní podlaží a účelově nevyužívaný půdní prostor pod stanovou střechou. Celkový půdorysný tvar stavby je přibližně čtvercový. Stavba je napojena vlastními přípojkami na vodu z řadu, kanalizaci do řadu a el.nn. Funkčnost přípojek nebylo možné ověřit. Poslední využitý skladu bylo ke skladování autodílů.

Hlavní přednosti nemovitosti:
- poloha v klidné lokalitě Prahy,
- veškeré IS
- dostatečné pozemkové zázemí,
- poloha pozemku dle územního plánu ve stabilizované zóně označené OB – čistě obytné.


UPOZORNĚNÍ: Jedná se o dražbu z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. MSPH 96 INS 24474 / 2011.
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
UPOZORNĚNÍ: Navrhovatel a dražebník upozorňují, že oplocení (zeď) oddělující pozemky parc.č. 61/20 a parc. č. 60/3 v k.ú. Sobín, nevede po hranici těchto pozemků. Katastrální hranice těchto pozemků tedy neodpovídá umístění plotu a není tedy v terénu viditelná. Katastrální hranice vede až za pozemkem parc.č. 60/6.
UPOZORNĚNÍ: Navrhovatel a dražebník upozorňují, že je předmět dražby zatížen platnými nájemními smlouvami (úplné znění platných nájemních smluv viz. Informační memorandum níže mezi přiloženými soubory).
UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]