aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6985

Tažený podmítač KOCKERLING VARIO, 2005, ZEMĚDĚLSKÉ STROJE JARO 2023

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 14.04.2023 12:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:00:39
Konec 18.05.2023 12:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 127 000 Kč
Aktuální cena 220 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
WLFK1001.JPG
 
Uživatel 1731618.05.2023 11:59:10 220 000
Uživatel 1616918.05.2023 11:53:07 215 000
Uživatel 1731618.05.2023 11:48:48 210 000
Uživatel 1616918.05.2023 11:47:44 205 000
Uživatel 1731618.05.2023 11:43:23 200 000
Uživatel 1616918.05.2023 11:42:54 195 000
Uživatel 1731618.05.2023 11:38:44 190 000
Uživatel 1616918.05.2023 11:38:23 185 000
Uživatel 1731618.05.2023 11:37:58 181 000
Uživatel 1616918.05.2023 11:37:45 180 000
Uživatel 1999118.05.2023 11:37:28 176 000
Uživatel 1731618.05.2023 11:33:03 175 000
Uživatel 1616918.05.2023 11:32:51 165 000
Uživatel 1999118.05.2023 11:32:05 156 000
Uživatel 1616918.05.2023 11:31:21 155 000
Uživatel 1731618.05.2023 11:28:14 150 000
Uživatel 1616918.05.2023 11:27:51 145 000
Uživatel 1999118.05.2023 11:23:03 135 000
Uživatel 1616918.05.2023 11:21:07 132 000
Uživatel 1999118.05.2023 11:19:02 131 000
Uživatel 1616918.05.2023 11:17:50 130 000
Uživatel 1999118.05.2023 11:15:29 128 000
Uživatel 2000118.05.2023 11:00:34 127 000
Popis:

Tažený podmítač KOCKERLING VARIO, 2005, ZEMĚDĚLSKÉ STROJE JARO 2023

RV: 2005

VIN: 203703

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. Odpočet DPH je možný.

Osobní prohlídka se koná dne 03.05.2023 od 9:00 hod. do 14:00 hod. Sraz zájemců je na adrese: Žižice 20, 274 01 Žižice, GPS: 50.2484100N, 14.1532714E. Na prohlídku je nutné se předem nahlásit na emailové adrese: sramek@gaute.cz

UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ:

Doporučujeme osobní prohlídku, jedná se o použité stroje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.

Účastník aukce vstupem do aukce akceptuje vzor kupní smlouvy uvedený v Přiložených dokumentech pod aukcí a zavazuje se kupní smlouvu v tomto znění uzavřít, stane-li se vítězem aukce.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Konečná cena podléhá schválení prodávajícího. Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu na místě při převzetí předmětu prodeje

 Vítěz aukce musí předmět aukce převzít nejpozději 30.6.2023. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen nejpozději den před převzetím předmětu aukce na účet zprostředkovatele (účet kauce) č. 2501886179/2010; VS a SS shodné jako u kauce

 Veškeré náklady spojené s převzetím, případně s registrací a pojištěním předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]