aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5285

Volkswagen Passat 2.0, 103 kW, r.v. 2008, stav tachometru 330152 km

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 13.05.2020 10:30:00
Aktuální čas 21.06.2021 12:17:46
Konec 03.06.2020 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 28 000 Kč
Aktuální cena 66 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 6 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.JPG
 
Uživatel 1465403.06.2020 14:28:1666 000
Uživatel 1478903.06.2020 14:27:3762 000
Uživatel 1465403.06.2020 14:26:0061 000
Uživatel 1478903.06.2020 14:20:5157 000
Uživatel 1465403.06.2020 14:19:5256 000
Uživatel 1165403.06.2020 14:14:3551 000
Uživatel 1465403.06.2020 14:11:1450 000
Uživatel 1364003.06.2020 14:00:1742 000
Uživatel 1478903.06.2020 13:23:2041 000
Uživatel 1364003.06.2020 12:10:4940 000
Uživatel 1477002.06.2020 23:12:1939 000
Uživatel 1465401.06.2020 07:34:2738 000
Uživatel 1474629.05.2020 11:46:4235 000
Uživatel 1465429.05.2020 11:27:5732 000
Uživatel 1474629.05.2020 09:53:2531 000
Uživatel 1465425.05.2020 12:04:5129 000
Uživatel 1355820.05.2020 15:06:2028 000
Popis:
Prodej z majetku dlužníka METALPRES, s.r.o. v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 32 INS 7727 / 2019.

Termín prohlídky: 28.05.2020 16:00

Vyvolávací cena je cenou vč. 21% DPH. Lze uplatnit odpočet.

Adresa: Zastávka u Brna, Stará Osada 94, PSČ 66484
GPS: 49.1905536N, 16.3571061E

Upozornění: Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).
Upozornění: Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru).
Upozornění: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
Upozornění: Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Upozornění: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 7 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
Upozornění: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
Upozornění: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Upozornění: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
Upozornění: Převod předmětu prodeje je zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Upozornění: Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikde není žádné info ke stavu vozu, je alespoň pojízdné?24.05.2020 21:47:4314706
Dobrý den, nejsou známy žádné technické vady na vozidle, vozidlo by mělo být pojizdné. K podrobnému vyhodnocení technického stavu doporučuji využít osobní prohlídky, která proběhne dne 28.05.2020 v 16:00. Děkuji a přeji hodně štěstí v aukci.27.05.2020 13:59:07
Ta kontrolka motoru svítí porad?01.06.2020 02:37:0614771
Dobrý den, kontrolka někdy svítí, někdy nesvítí. Přesnou závadu a její důvody nejsou známy. Děkuji a přeji hodně štěstí v aukci.01.06.2020 21:47:58
Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]