aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6550

Výběrové řízení na prodej pozemků o celkové výměře 11.504m2 v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, okres Ostrava-město

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 24.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 08.12.2022 18:29:14
Konec 1.kola 16.05.2022 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6550
čas předložení návrhů 2.kola do 17.05.2022 11:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 17.05.2022 13:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena Ne
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 200 000 Kč
 
20220213_142250.jpg
 
Popis:

Výběrové řízení na prodej pozemků o celkové výměře 11.504m2 v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina


Předmět prodeje tvoří:

- pozemek parc. č. 1712/17, celková výměra 22 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

- pozemek parc. č. 1715/1, celková výměra 1.580m2, trvalý travní porost
- pozemek parc. č. 11725/5, celková výměra 9.532m2 m2, trvalý travní porost
- pozemek parc. č. 1726/10, celková výměra 370 m2, ostatní plocha, jiná plocha
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 708 pro katastrální území Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava.  

Dle územního plánu spadají pozemky do plochy bydlení (včetně smíšených obytných), plochy zeleně a plochy územních rezerv. Veškeré informace ohledně územního plánování a rozvoje obce najdete na:

https://www.vresina.cz/obec/strategicke-dokumenty/uzemni-plan-a-rozvoj-obce/

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6550

Termíny:

Termín složení kauce: do 16.05.2022 do 17:00 hod.,

Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 17.05.2022 do 11:00 hod.

Termín podání finální nabídky (3.kolo): 17.05.2022 do 13:00 hod.


Kauce: 200.000 Kč.

  *finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).Pozemky jsou volně přístupné:

GPS:   49°49'36.55"N, 18°07'51.31"E

GPS:   49°49'35.22"N, 18°08'01.69"E


UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 60 dnů od sdělení makléřem, že prodávajícím byla dosažená cena schválena.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (2.000 Kč).

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení prodávajícího.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]