aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4103

VÝRAZNÁ SLEVA - Prodej RD s dispozicí 5+1 se zahradou, obec Milovice, okres Břeclav

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 05.02.2019 11:00:00
Aktuální čas 18.02.2019 15:54:41
Konec 04.04.2019 14:00:00
Zbývá 44 dni 21 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 1 550 000 Kč
Aktuální cena 1 550 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG5758.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej podsklepeného krajního řadového rodinného domu č.p. 157 se zahradou v obci Milovice, k.ú. Milovice u Mikulova, okres Břeclav.  Cena dle znaleckého posudku činí 2 mil. Kč.

Předmět prodeje tvoří:
- budova č.p. 157, zp.využití rod.dům, postavená na pozemku parc.č. 121/4, část obce Milovice,
- pozemek parc.č. 121/4 o výměře 104 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. 121/3 o výměře 425 m2, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 141 pro katastrální území Milovice u Mikulova, obec Milovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav.

Popis předmětu prodeje:
Rodinný dům je podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví pod sedlovou střechou. Celková užitná plocha domu činí 184m2. Celková výměra pozemku činí 529m2.
Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Dispoziční řešení:
1.PP - schodiště, sklepy, kotelna, garáž s vjezdem ze zahrady, prádelna. Podlahová plocha podlaží: 82,6m2.
1.NP - zádveří, schodiště, chodba, kuchyň, koupelna, WC, obývací pokoj, dva pokoje. Podlahová plocha podlaží: 82,6m2
Podkroví (sešikmené stropy)- schodiště, chodba, dva pokoje, WC.
Podlahová plocha podkroví: 86,3m2.

IS: plyn, el 230/400V, kanalizace, voda. Přístup po veřejné zpevněné komunikaci.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Pohlídka nemovitosti:
Prodávající není schopen zaručit konkrétní datum konání prohlídek - dlužník neposkytuje součinnost. Prolídka je aktuálně možná pouze individuálně a to z exteriéru na adrese Milovice 157, 691 88 Milovice. GPS souřadnice:  48.8520911N, 16.7010925E

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku úpadce Petra Drápala v konkursním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem, s tím že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.

Zástavní práva, zadržovací práva, omezení převodu nemovitosti, zajišťovací převod práva (dle § 553 zákona č. 40/1964 Sb. nebo § 2040 občanského zákoníku) a postoupení pohledávky (dle § 554 zákona č. 40/1964 Sb. nebo § 1879 občanského zákoníku), váznoucí případně na předmětu aukce, zanikají nejpozději zpeněžením v konkursu, a to i v případě, že oddělení věřitelé nepřihlásili své pohledávky, to vše podle ust. § 28 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání, který se použije s ohledem na ust. § 432 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ohledně výkonů rozhodnutí a exekucí nařízených na předmět aukce platí ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1991 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání, který se použije s ohledem na ust. § 432 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že nelze provést výkon rozhodnutí ani exekuci postihující majetek patřící do podstaty.

Omezení vlastnického práva z titulu zahrnutí předmětu aukce do konkursní podstaty úpadce ve prospěch správce konkursní podstaty zaniká rovněž zpeněžením

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení prodávajícím.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]