aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4215

Výrazná sleva! RD o zastavěné ploše 342 m2, pozemek 330 m2, ul. Nádražní, Malé Svatoňovice, Královéhradecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 01.04.2019 16:02:00
Aktuální čas 25.06.2019 06:17:23
Konec 30.04.2019 12:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 689 000 Kč
Aktuální cena 689 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_1246.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej RD o zastavěné ploše 342 m2, pozemek 330 m2, ul. Nádražní, Malé Svatoňovice, Královéhradecký kraj

Prodej zděného řadového rodinného domu o dvou nadzemních podlažích s obytným podkrovím. Dům pochází z roku 1900 a od té doby byl několikrát částečně přestavěn, v současné době vyklizený a vyžaduje nutnou rekonstrukci a opravu střechy. Zastavěná plocha domu tvoří 342 m2. V přízemí domu se nachází průchod do vedlejšího bytového domu. V roce 1997 nabyl insolvenční dlužník id. 1/7 sousedního domu (bývalý sklad v přízemí) a přestavěl ji na bytovou jednotku 1+kk (doposud nezkolaudována), průchod do jednotky je z chodby v přízemí prodávaného rodinného domu č.p. 104. Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/7 na sousedním bytovém domě je prodáván v online aukci na serveru www.verejnedrazby.cz.

Odkaz na aukci sousedního bytového domu zde: www.verejnedrazby.cz/A4214

Dveře a okna (dřevěná dvojitá) v cca polovině nemovitosti, zbytek chybí. Vytápění ústřední teplovodní s kotlem na plyn. Za domem se nachází svažitá zahrada, přístup k zadní části domu zajištěn věcnými břemeny práva chůze a strpění lešení na dvoře. Zahrada v současné době není přes suť a křoviny přístupná.  

Sítě: voda, el. en., kanalizace, plyn

Dispozice: 1. NP – chodba se schodištěm, garáž, sklad, kotelna, chodba do vedlejšího bytového domu, 2. NP – chodba se schodištěm, předsíň, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna s WC, podkroví – chodba se schodištěm, obytná kuchyň s vanou a WC, komora, balkon, 2x pokoj. Nad podkrovím se nachází malá půda.

Adresa: Nádražní 104, 542 34 Malé Svatoňovice

GPS: 50.5334711N, 16.0504178E

Prohlídky: Nemovitost je volně přístupná, vchod není zabezpečen.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 20.05.2015: 815.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 33 INS 20262/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Dům je vyklizený a nezabezpečený. Vyžaduje nutnou celkovou rekonstrukci. Zadní část domu není přes suť a křoviny přístupná.

UPOZORNĚNÍ: Na pozemku parc. č. 33/3 zřízeno věcné břemeno služebnost chůze přes dvůr a strpění na dvoře lešení ve prospěch pozemku parc. č. 33/2

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]