aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3924

Výrazně snížená cena!! - Výrobní areál, UP 765 m2, ul. Revoluční, Luby, Karlovarský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 08.11.2018 15:46:00
Aktuální čas 18.01.2020 19:17:57
Konec 20.11.2018 12:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 209 000 Kč
Aktuální cena 260 450 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 450 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Uvodni 2.jpg
 
Uživatel 1100220.11.2018 12:05:17 260 450
Uživatel 1098720.11.2018 12:04:47 255 000
Uživatel 1100220.11.2018 11:59:59 250 000
Uživatel 1098720.11.2018 11:59:43 220 050
Uživatel 1100220.11.2018 11:35:03 214 450
Uživatel 1098712.11.2018 11:45:51 209 000
Popis:

Výrobní areál, UP 765 m2, ul. Revoluční, Luby, Karlovarský kraj

Jedná se o prodej bývalé výrobní dílny a administrativní budovy, které sloužily jako provozovna podniku KARNA.

Celková plocha pozemků: 783 m2

Výrobní dílna

Nachází se na pozemku parc. č. St. 417/2. Jedná se o zděnou dvoupodlažní budovu o půdorysu do písmene „L“ se sociálním zařízením (WC s umývadlem). Podlaha betonová s PVC. Stáří budovy je cca 100 let, několik let není využívána. Původní kotel na tuhá paliva byl demontován, vytápění ústřední (pouze v části objektu). Okna jsou původní, dvojitá dřevěná. Rozvody jsou původní, nefunkční.

Užitná podlahová plocha: 465 m2

Plocha dvora: 320 m2

Sítě: dálkový vodovod, veřejná kanalizace, elektřina odpojena

Administrativní budova

Nachází se na pozemku parc. č. St. 417/1. Jedná se o zděnou dvoupodlažní budovu o půdorysu do písmene „L“, zastřešenou taškovou krytinou, s místností po bývalé kotelně. Na užší část stavby navazuje jednopodlažní přístavba o ploše 25 m2, která je ve velmi špatném stavu a její hodnota proto není zahrnuta do ocenění znalcem (znalecký posudek ke stažení v přiložených souborech).

Užitná podlahová plocha: 300 m2

Sítě: dálkový vodovod, veřejná kanalizace, elektřina odpojena

Areál je umístěn poblíž centra obce Luby, v ulici Revoluční. Obec Luby má přes dva tisíce obyvatel, nachází se nedaleko hraničního přechodu Luby – Wernitzgrün vzdáleného 4 km, obec Wernitzgrün je pak od obce vzdálena 5 km. Vzdálenost do Chebu je cca 25 km, do Karlových Varů 50 km. V obci je základní vybavenost, veškeré inženýrské sítě, autobusová a železniční doprava.

Adresa: Revoluční 386, 351 37 Luby

GPS: 50°15'16.7"N 12°24'02.7"E

Prohlídky:

Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 05.08.2017: 670.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPL 51 INS 5623/2015

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního.

UPOZORNĚNÍ: Přístup do administrativní budovy je přes cizí pozemek, přístup není zajištěn věcným břemenem

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 15 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]