aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3950

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY NA 70% POSUDKU - Prodej RD 4+1, 101m2, Třebenice, okres Litoměřice

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.11.2018 15:00:00
Aktuální čas 20.04.2019 16:40:08
Konec 30.04.2019 15:00:00
Zbývá 9 dni 22 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 645 000 Kč
Aktuální cena 645 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Aukce byla prodloužena do 30.4.2019, cena byla výrazně snížena na 645.000,-Kč, tj. 70% hodnoty znaleckého posudku!!!

Prodej zděný RD s dispozicí 4+1 a užitnou plochou 101m2, obec Třebenice, okres Litoměřice, Ústecký kraj.

Předmět prodeje:
- pozemek parc.č. St. 68 o výměře 162 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 27, zp.využití rod.dům, v části obce Třebenice,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 8500 pro katastrální území Třebenice, obec Třebenice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice.

IS: napojeno na všechny sítě.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Výměry:
- zastavěná plocha 162m2
- užitná plocha 101m2

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 9.1.2019 ve 14:00hod.
II. termín: 5.2.2019 ve 14:00hod.
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: Loucká 27, 411 13 Třebenice.
GPS souřadnice:  50.4778447N, 13.9856772E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení.

Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem, s tím že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka, vyobrazené na fotografiích.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem. 
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]