aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5477

Výrazné snížení ceny! Prodej RD 3+1, 71m2 + půdní prostor + garáž , pozemky celkem 422m2 Podbořany – Buškovice okres Louny

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 30.07.2020 14:00:00
Aktuální čas 09.08.2020 04:32:55
Konec 01.09.2020 14:00:00
Zbývá 23 dni 9 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 630 000 Kč
Aktuální cena 630 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_1999.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Opakovaná aukce - Prodej RD 3+1, 71m2 + půdní prostor + garáž , pozemky celkem 422m2 Podbořany – Buškovice okres Louny

Cena dle znaleckého posudku 1 140 000 Kč

Dispozice:

Pokoj 13,44 m2
Pokoj 16,95 m2
Pokoj 17,11 m2
kuchyň 6,18 m2
komora 3,41 m2
chodba 5,22 m2
koupelna 5,76 m2
předsíň 2,61 m2

Připojeno na elektřinu, vodovod, septik a plynovod.
Vytýpění je ústřední plynovým kotlem, ohřev TUV el. bojlerem.  V roce 2008 rekonstrukce střechy, v roce 2013 rekonstrukce elektřiny

K nemovitosti patří i garáž se zahrádkou, která se nachází na parcele č.st. 143

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve  znaleckém posudku.

Předmět prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty! Nelze uplatnit odpočet

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje:

Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (2.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (2.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]