aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5367

Výrazné snížení ceny! Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na RD 2+1, pozemek 273 m2, Rakov, Olomoucký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 29.05.2020 14:00:00
Aktuální čas 04.08.2020 05:15:55
Konec 30.06.2020 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 49 500 Kč
Aktuální cena 71 007 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto001.jpg
 
Uživatel 1232630.06.2020 13:50:0871 007
Uživatel 1134930.06.2020 13:40:0170 007
Uživatel 1232630.06.2020 13:31:2861 006
Uživatel 1134930.06.2020 13:21:4060 006
Uživatel 1232630.06.2020 10:20:4451 005
Uživatel 1134930.06.2020 09:40:3250 005
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na RD 2+1, pozemek 273 m2, Rakov, Olomoucký kraj

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na zděném rodinném domě o bytové jednotce 2+1. Dům je nepodsklepený o jednom nadzemním podlaží, s nevyužitým podkrovím. Stáří domu cca 90 let. Okna dřevěná, zdvojená. V roce 2008 byly opraveny rozvody elektra a vody, vyměněn nový el. boiler a položeny nové podlahové krytiny. Topení lokálními kamny na TP, plynové topení WAF, ohřev vody el. boilerem. Parkování možné na vlastním pozemku, v průjezdu. Na levou obytnou část domu (pohled z příjezdové komunikace) navazují dvě přízemní kůlny. Na pravou obytnou část domu navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s průjezdem.

Sítě: voda, el. en., kanalizace, obci je možnost napojení na plyn

Zastavěná plocha:     96.65 m2

Pozemek: 273 m2

Adresa: Rakov 52, PSČ 753 54

GPS: 49°29'23.7"N 17°42'15.7"E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 05.04.2018: 170.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOS 25 INS 12221/2013

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 (třicet) dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]