aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4758

Výrobní linka na vytlačování plastových obalů Thermoforming machine model ROY 660-W, stohovací zařízení a aplikátor etiket

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 17.09.2019 12:00:00
Aktuální čas 22.02.2020 04:54:16
Konec 17.12.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 239 500 Kč
Aktuální cena 1 239 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 70 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
uvodni.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Výrobní linka na vytlačování plastových obalů Thermoforming machine model ROY 660-W, včetně stohovacího zařízení a aplikátoru etiket

Prodej moderní doposud téměř nepoužívané výrobní linky pro vytláčení plastových obalů (kelímků) Thermoforming machine model ROY 660-W. Jedná se o trojkombinaci výrobních strojů: stroj na tvarování za tepla typ ROY 660 W, stohovací zařízení typ ROY 10 a aplikátor sleeve etiket typ SLM 150-B, včetně příslušenství. Funkčnost a kompletnost zařízení bohužel nebylo možné ověřit vzhledem k uskladnění v rozloženém stavu. Více informací naleznete ve znaleckém posudku dole na stránce aukce v přiložených souborech.  

Výrobce: Zjhangjiagang City Royal Machinery

Části výrobní linky: lis na tváření za tepla typ ROY 660-W, elektrorozvodná skříň (štítek je neidentifikovatelný), lisovací forma na 10 výlisků, lisovací forma na 12 výlisků, lisovací forma na 18 výlisků, aplikátor Sleeve Shrink etiket typ SLM 150-B, stohovací zařízení typ ROY 10, počítací a balící stroj, kompresor typ Intervarem LS 20 BP (made in Italy).

Umístění: Těšínská 142, Poruba, 735 14 Orlová

GPS: 49°51'08.7"N 18°24'39.6"E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 12.10.2017: 1.239.500 Kč bez DPH.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOS 31 INS 18895/2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce a zajištěného věřitele.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 (třicet) dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce a zajištěného věřitele s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatek spojený s podáním návrhu na výmaz zástavních práv z Rejstříku vedeného Notářskou komorou.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]